VŠĮ LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS PRIVATUMO POLITIKA

1. Privatumo politikos dalykas ir tikslas.

1.1. VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) Privatumo politika parengta įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) nuostatas bei kitais asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktais.

1.2. Privatumo politikos tikslas – nustatyti asmens duomenų tvarkymo principus, naudojantis LRT teikiamomis paslaugomis, taip pat apibrėžti Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir LRT kaip duomenų valdytojo pareigas.

1.3. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš mūsų teikiamų paslaugų.

1.4. Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

2. Duomenų valdytojo identifikaciniai duomenys ir veiklos paskirtis.

2.1. VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ yra visuomeninis transliuotojas, siūlantis kokybišką, prasmingą televizijos, radijo ir naujienų portalo turinį, mobiliųjų programėlių pagalba teikiamas paslaugas, taip pat įvairius projektus, konkursus, žaidimus.

2.2. LRT juridinio asmens kodas – 124241078.

2.3. LRT buveinės adresas – S. Konarskio g. 49, Vilnius.

2.4. LRT duomenų apsaugos pareigūnas – Dovilė Tamulionienė dap@lrt.lt; +3705 236 3292).

3. Asmens duomenų tvarkymo principai.

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis laikomės šių asmens duomenų tvarkymo principų:

3.1.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai;

3.1.2. asmens duomenis tvarkome tik konkrečiais šioje Privatumo politikoje aiškiai apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kokios reikia konkrečiam tikslui pasiekti;

3.1.3. imamės priemonių, kad asmens duomenys būtų tikslūs, prireikus atnaujinami, o netikslumui paaiškėjus nedelsiant ištaisomi;

3.1.4. Jūsų asmens duomenis saugome Privatumo politikoje nurodytą laiką, bet ne ilgiau nei būtina tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti, o vėliau saugiai sunaikiname;

3.1.5. asmens duomenų saugumui esame įdiegę tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. Procesų, kurių metu renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, apibūdinimas.

4.1. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome teikiant šias LRT paslaugas ar naudojantis šiais funkcionalumais:

4.1.1. Jums naudojantis LRT mobiliosiomis programėlėmis (pvz., „Prototo“, „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, kt.);

4.1.2. Jums naršant, skaitant ar žiūrint naujienas LRT interneto portale lrt.lt;

4.1.3. Jums rašant komentarus prie interneto portale lrt.lt skelbiamų straipsnių;

4.1.4. Jums pateikiant atsiliepimus, klausimus, pasiūlymus konkrečioje nuomonės reiškimo platformoje / rubrikoje;

4.1.5. Jums naudojantis LRT naujienlaiškių prenumeratos paslauga;

4.1.6. Jums lankantis LRT filmavimuose, renginiuose ar ekskursijose, vykstančiose LRT patalpose;

4.1.7. Jums dalyvaujant LRT vykdomuose nenuolatiniuose projektuose, konkursuose, žaidimuose. 4.2. Šių procesų metu renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, tvarkymo tikslai ir terminai, duomenų gavimo šaltiniai, asmens duomenų gavėjai nurodomi šioje Privatumo politikoje.

4.3. Atskirų paslaugų (pvz. nenuolatinių projektų, konkursų, žaidimų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės gali būti nurodytos arba detalizuotos atskirose viešai skelbiamose šių paslaugų teikimo taisyklėse, su kuriomis būsite paprašyti susipažinti prieš paslaugos gavimą ir visais atvejais prieš Jūsų asmens duomenų mums pateikimą.

5. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis LRT mobiliosiomis programėlėmis.

5.1. Jums naudojantis LRT mobiliosiomis programėlėmis (pvz., „Prototo“, „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, „Auksinis protas“, kt.), mes galime rinkti ir tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

5.1.1. Registracijos mobiliojoje programėlėje metu gaunamus Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, Jūsų susikurtą naudotojo vardą, o jungiantis per Facebook, Linkedln, Twitter, Google, Yahoo, asmens duomenis, nurodytus Jūsų atitinkamo socialinio tinklo viešajame profilyje;

5.1.2. Jūsų veiksmus mobiliojoje programėlėje, įskaitant techninius duomenis (IP adresą, prisijungimo techninę informaciją), rezultatų duomenis (pvz., žaidimo rezultatus).

5.2. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį Jūs pateikiate registruodamiesi mobiliojoje programėlėje. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs, pateikdami registracijai būtinus Jūsų asmens duomenis, o vėliau naudodamiesi mobiliosios programėlės funkcionalumais.

5.3. Visi mūsų renkami asmens duomenys (pvz., Jūsų kontaktiniai duomenys) yra būtini ne tik siekiant užtikrinti sklandų mobiliosios programėlės veikimą, bet ir tam, kad galėtume įvykdyti įsipareigojimus Jums (pvz., susisiekti su Jumis dėl žaidimo prizo atsiėmimo).

5.4. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, panaikindami registraciją mobiliojoje programėlėje, arba kreipdamiesi į mus.

5.5. Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol esate prisiregistravę ir naudojatės mobiliąja programėle, ir vienerius metus po registracijos panaikinimo, vėliau visi Jūsų asmens duomenys yra saugiai sunaikinami.

6. Jūsų asmens duomenų tvarkymas Jums naršant, skaitant ar žiūrint naujienas interneto portale.

6.1. Jums lankantis interneto portale lrt.lt yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: Jūsų įrenginio IP adresas, naršymo laikas ir istorija, kiti papildomi techniniai duomenys, kaip Jūsų naršyklės tipas, ekrano rezoliucija, vaizdo leistuvo informacija.

6.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs, tačiau Jūsų asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant interneto tinklapyje taip vadinamų slapukų (nedidelių tekstinių failų, kuriuos Jūsų interneto naršyklė įdiegia Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame įrenginyje) pagalba.

6.3. Šiuos duomenis renkame ir tvarkome siekdami užtikrinti sklandų paslaugos teikimą, palaikyti ir tobulinti svetainės funkcionalumą, matuoti auditorijos dydį, fiksuoti naršymo įpročius, padėti atpažinti vartotoją ir jo pomėgius.

6.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo, gaunamas Jums apsilankius interneto portale ir paspaudus žymą „Sutinku”, tačiau tam tikrais atvejais (dėl taip vadinamų būtinųjų slapukų) Jūsų sutikimo nereikės, nes pastarieji slapukai naudojami techninei interneto svetainės struktūrai ir turiniui palaikyti.

6.5. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais: • tam, kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninta Svetaine); • kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius; • paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei; • tiksliniam rinkodaros orientavimui. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui; • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti; • neklasifikuoti – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

6.6. Detalią informaciją apie mūsų naudojamus slapukus, jų paskirtį ir galiojimo laiką rasite žymoje „Slapukų nustatymai“.

6.7. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą naudoti slapukus (išskyrus būtinuosius). Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos interneto naršyklės. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu:

Slapukų nustatymai Internet Explorer

Slapukų nustatymai Firefox

Slapukų nustatymai Chrome

Slapukų nustatymai Safari web ir iOS.

6.8. Turite žinoti, kad nesutikus su kai kurių slapukų naudojimu, gali sulėtėti naršymo sparta, o slapukus išjungus, interneto svetainė gali nebeveikti taip, kaip veikė iki šiol.

6.9. Slapukų pagalba surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi iki sutikimo atšaukimo, o nepasinaudojus teise atšaukti sutikimą arba būtinųjų slapukų atveju – iki konkretaus slapuko galiojimo laiko pabaigos.

7. Jūsų asmens duomenų tvarkymas Jums rašant komentarus prie interneto portale skelbiamų straipsnių

7.1. Jums rašant komentarus prie interneto portale lrt.lt skelbiamų straipsnių yra renkami ir tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vartotojo vardas, kuriuo esate prisiregistravęs Jūsų Facebook paskyroje, ir šioje paskyroje esantis atvaizdas (jei jį skelbiate), Jūsų komentaro turinys, Jūsų įrenginio IP adresas ir kita prisijungimo techninė informacija. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ne tik Jūsų komentaro tekstas, bet ir vartotojo vardas, kuriuo esate prisiregistravęs Jūsų Facebook paskyroje, bei šioje paskyroje esantis atvaizdas (jei jį skelbiate) bus skelbiami viešai ir rodomi prie Jūsų komentaro teksto.

7.2. Šiuos Jūsų asmens duomenis renkame, siekdami leisti Jums išsakyti nuomonę apie LRT publikuojamas žinias ir įvykius, paskelbti papildomą informaciją, atsakyti į jau paskelbtą komentarą, o Jus identifikuojantys duomenys, nurodyti Jūsų Facebook paskyroje, skelbiami siekiant skatinti atsakingą, kitų asmenų teisių nepažeidžiantį nuomonės teikimą, o, esant pretenzijų, palengvinti pažeistų teisių gynimą, todėl būkite atsakingi ir rašydami komentarus darykite tai etiškai, nežemindami kitų asmenų garbės ir orumo.

7.3. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas, kurį prieš paskelbdami komentarą pateikiate, susipažindami su šia Privatumo politika.

8. Jūsų asmens duomenų tvarkymas Jums pateikiant atsiliepimus, klausimus, pasiūlymus, informaciją konkrečioje nuomonės reiškimo platformoje / rubrikoje, specialioje platformoje pateikiant anoniminius pranešimus apie galimai korupcinių požymių turinčius pažeidimus arba skambinant telefonu.

8.1. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie mūsų veiklą, todėl esame atviri Jūsų pasiūlymams, atsiliepimams ir kritikai, mūsų tyrimų skyrius taip pat laukia Jūsų turimos informacijos apie visuomenę dominančias temas, kurios vertos žurnalistinio tyrimo. Taip pat kuriame antikorupcinę kultūrą įstaigoje ir siekiame visiško skaidrumo LRT veikloje. Tuo tikslu yra įdiegtos internetinės platformos / rubrikos (pvz., https://apie.lrt.lt/bendradarbiavimas/rasykite-mums; https://apie.lrt.lt/bendraukime/tyrimu-skyrius; https://apie.lrt.lt/svarbi-informacija/korupcijos-prevencija ir kt.), kurių pagalba galite pateikti savo nuomonę, atsiliepimus, klausimus ar bet kokią kitą informaciją. Savo poziciją, klausimą ar informaciją mums taip pat galite pateikti ir viešai nurodomais LRT darbuotojų (žurnalistų, LRT vadovybės, kitų darbuotojų) telefonais, bei bendruoju el.paštu lrt@lrt.lt, pranesk@lrt.lt.

8.2. Detalios atsiliepimų, klausimų, pasiūlymų pateikimo taisyklės ir formos, kita reikšminga informacija pateikiamos konkrečiose viešai skelbiamose platformos / rubrikos taisyklėse, tačiau Jums naudojantis galimybe pateikti mums klausimą ar informaciją, mes galime rinkti ir tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis:

8.2.1. vardas ir pavardė (tik jei pageidaujate identifikuoti savo tapatybę);

8.2.2. telefono numeris arba elektroninio pašto adresas (tik jei pageidaujate gauti mūsų atsakymą arba jeigu Jūsų elektroninio pašto adresas generuojamas automatiškai, turint tikslą su Jumis susisiekti);

8.2.3. atsiliepimo, klausimo, pasiūlymo, informacijos tekstas (Jums kreipiantis elektroniniu paštu);

8.2.4. techniniai duomenys: Jūsų įrenginio IP adresas, kita prisijungimo techninė informacija (Jums kreipiantis elektroniniu paštu), skambinimo telefonu data ir laikas;

8.2.5. garso įrašas (kalbantis telefonu).

8.3. Visais atvejais šių asmens duomenų šaltinis esate Jūs, ir tik Jūs kontroliuojate Jūsų mums pateikiamų asmens duomenų ratą, todėl visi šie Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo duodate susipažindami su Privatumo politika arba platformos / rubrikos naudojimosi taisyklėmis ir sugeneruodami elektroninio laiško tekstą, o kreipiantis telefonu – išklausydami pranešimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir tęsdami pokalbį. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Jums skambinant telefonu yra daromas telefoninio pokalbio garso įrašas, kuris, Jūsų sutikimu, gali būti panaudotas ir išviešintas LRT veikloje (pvz., LRT programų reportažuose).

8.4. Jūsų asmens duomenys, gauti Jums kreipiantis elektroniniu paštu, saugomi ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

8.5. Jūsų asmens duomenys, gauti telefoninio pokalbio metu, saugomi ne ilgiau kaip 3 kalendorines dienas, jei Jūsų suteikta informacija nebus naudojama LRT veikloje, ir ne ilgiau kaip 1 metus, jei Jūsų suteikta informacija bus naudojama (pvz., reportažų rengimui).

8.5. Jūsų asmens duomenys, gauti elektroniniu paštu ar telefonu, gali būti saugomi ilgiau nei nurodyta tik tuo atveju, jeigu to reikalauja tolimesni duomenų tvarkymo tikslai, pvz., Jūsų pranešimo pagrindu pradėjus patikrinimą dėl galimai neteisėtų LRT darbuotojų veiksmų.

8.6. Pasibaigus nurodytiems terminams, visi Jūsų asmens duomenys saugiai sunaikinami.

9. Jūsų asmens duomenų tvarkymas užsakius LRT naujienlaiškių prenumeratą.

9.1. Jums užsakius LRT naujienlaiškių prenumeratą renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, naujienlaiškių užsakymo informaciją, prisijungimo techninę informaciją.

9.2. Šiuos Jūsų asmens duomenis renkame, siekdami sudaryti Jums galimybę gauti informaciją apie mūsų interneto portalo, konkrečių rubrikų, laidų naujoves, skelbiamas akcijas, organizuojamus renginius, pristatomas naujas ir atnaujintas paslaugas.

9.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, kuris gaunamas Jums susipažinus su šia Privatumo politika ir patvirtinus sutikimą dėl naujienlaiškio užsakymo. Savo duotą sutikimą galite bet kada atšaukti, paspaudę kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą „Atsisakykite naujienlaiškio“.

9.4. Jūsų asmens duomenys saugomi visą laikotarpį, kol esate užsakę naujienlaiškių prenumeratą, o sutikimas saugomas 1 metus po sutikimo atšaukimo. Pasibaigus nurodytam asmens duomenų saugojimo terminui, visi Jūsų asmens duomenys saugiai sunaikinami.

10. Jūsų asmens duomenų tvarkymas Jums lankantis LRT filmavimuose, renginiuose ar ekskursijose, vykstančiose LRT patalpose.

10.1. Jums lankantis LRT filmavimuose, renginiuose ar ekskursijose, vykstančiose LRT patalpose, gali būti renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, reikalingi patekimo į LRT patalpas kontrolei užtikrinti: vardas ir pavardė, atstovaujama organizacija (jei atvykstate kaip organizacijos atstovas), Jūsų atvykimo / įėjimo laikas.

10.2. Šie Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi patekimo į LRT patalpas kontrolės ir LRT patalpose esančių asmenų bei turto apsaugos tikslu.

10.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas, gaunamas Jums registruojantis į LRT patalpose vykstančius renginius telefonu arba elektroniniu paštu. Šie duomenys, kurių šaltinis esate Jūs, reikalingi siekiant sudaryti Jums galimybę dalyvauti LRT renginiuose ar ekskursijose, o tuo pačiu užtikrinti Jūsų, kitų asmenų ir LRT turto apsaugą.

10.4. Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad LRT patalpos ir LRT teritorija yra filmuojama, todėl atvykdami į LRT patenkate į LRT atliekamo vaizdo stebėjimo lauką, o Jūsų asmens duomenys: atvaizdas ir transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris (jei atvykstate automobiliu ar kita transporto priemone) taip pat yra renkami ir tvarkomi asmenų ir turto apsaugos tikslu. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą visais atvejais būsite papildomai informuoti informacinėse lentelėse, kuriose nurodomas kameros ženklas ir stebėjimo tikslas (asmenų ir turto apsaugos tikslu vaizdas stebimas), taip pat nurodomas duomenų valdytojo pavadinimas ir rekvizitai bei duomenų apsaugos pareigūno kontaktai.

10.5. Leidimo patekti į LRT patalpas duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 metus, o Patekimo į LRT patalpas kontrolės metu surinkti elektroninės įeigos kontrolės duomenys - ne ilgiau kaip 3 metus, po ko visi asmens duomenys saugiai sunaikinami.

10.6. Bendras vaizdo stebėjimo duomenų saugojimo terminas – 28 kalendorinės dienos, tačiau užfiksavus nuostolių LRT padarymo faktą terminas pratęsiamas iki nuostolių LRT atlyginimo, o užfiksavus teisės pažeidimą – iki valstybės įgaliotų institucijų nustatyto laiko.

11. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas.

11.1. Mūsų siūlomos paslaugos ir turinys paprastai nėra skirtas nepilnamečiams iki 14 metų. Atskirais atvejais, kai atitinkami produktai (pvz., vaikų piešinių konkursai) yra skirti nepilnamečiams iki 14 metų, mes prašome, kad vaiko asmens duomenis ir tik tokius, kurie yra būtini (pvz., prašoma pateikti tik vaiko vardą ir amžių) pateiktų vaiko įstatyminiai atstovai, todėl LRT niekada vaikams tiesiogiai nesiūlo informacinių visuomenės paslaugų.

11.2. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų ir pageidaujate gauti LRT teikiamas paslaugas, siūlomas interneto portale, arba atvykti į LRT vykstančius renginius, paprašysime Jūsų pateikti vieno iš tėvų arba globėjų sutikimą.

11.3. Jeigu Jums tapo žinoma, kad Jūsų vaikas arba globotinis, nesukakęs 14 metų, pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų sutikimo, prašome nedelsiant su mumis susisiekti, kad galėtume be teisėto pagrindo tvarkomus asmens duomenis sunaikinti.

12. Atvejai, kuriais Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti tretiesiems asmenims.

12.1. Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys nebus teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims ar naudojami kitiems tikslams nei buvo surinkti.

12.2. Visgi tam tikrais atvejais, kai tai yra reikalinga paslaugos teikimui, reikalaujama pagal teisės aktus ar būtina siekiant įgyvendinti LRT teisėtus interesus, Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti:

12.2.1. mūsų sutartiniams partneriams (duomenų tvarkytojams), kurie pasitelkiami įvykdyti konkrečią paslaugą (pvz., naujienlaiškių siuntimui, įėjimo į LRT kontrolei). Su šiais asmenimis pasirašomos duomenų tvarkymo sutartys, kurių pagrindu reikalaujame, kad būtų užtikrinama atitinkama Jūsų asmens duomenų apsauga, o asmens duomenys būtų tvarkomi tik ta apimtimi, kuria reikalinga dėl sutarties įvykdymo tikslų;

12.2.2. teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorams, kriminalinės žvalgybos institucijoms, skubiosios pagalbos tarnyboms, jei tai įpareigoja teisės aktai arba būtina apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų interesus;

12.2.3. teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, kiek tai reikalinga LRT teisėtam interesui užtikrinti;

12.2.4. duomenų gavėjams – tretiesiems asmenims, kurie gauna Jūsų asmens duomenis mūsų įsipareigojimams Jums įvykdyti (pvz., LRT organizuojamų konkursų prizą įsteigusioms įmonėms).

13. Asmens duomenų saugumas.

13.1. Mes imamės visų įmanomų priemonių Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

13.2. Savo veikloje taikome prieigos prie duomenų kontrolę, reiškiančią, kad visi mūsų darbuotojai, taip pat informacinių sistemų ir duomenų bazių administratoriai, išoriniai paslaugų teikėjai turi prieigą tik prie tų duomenų, kurie jiems yra būtini jų funkcijoms atlikti.

13.3. Esame įdiegę programinės įrangos, kompiuterių tinklo, kompiuterinės įrangos apsaugą ir efektyvią duomenų ir informacinių sistemų programinės įrangos atsarginių kopijų darymo ir duomenų atstatymo politiką.

13.4. Visi mūsų darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus, o išoriniai paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) – duomenų tvarkymo sutartis. Periodiškai vykdome personalo mokymus asmens duomenų apsaugos klausimais.

13.5. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsiant informuosime Jus ir priežiūros instituciją, taip pat imsimės visų įmanomų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo.

14. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas.

14.1. Teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje:

14.1.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Privatumo politikoje. Jeigu šioje Privatumo politikoje pateikta informacija yra Jums nepakankama, galite kreiptis į mus dėl papildomos informacijos suteikimo;

14.1.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketose ar kitu būdu mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;

14.1.3. Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujintas registracijos anketas arba susisiekę su mumis kitu būdu. Kai tai įmanoma, esame sudarę galimybę atšaukti mums duotus sutikimus pačiu paprasčiausiu būdu. Pavyzdžiui, mobiliųjų programėlių pagalba teikiamų paslaugų atveju turite galimybę panaikinti registraciją mobiliojoje programėlėje, kas prilyginama sutikimo atšaukimui; naujienlaiškių siuntimo paslaugos gali būti atsisakoma paspaudus kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą „Atsisakykite naujienlaiškio“, kas prilyginama sutikimo atšaukimui. Bet kuriuo atveju dėl bet kokio Jūsų duoto sutikimo atšaukimo galima kreiptis elektroniniu paštu (lrt@lrt.lt; dap@lrt.lt) arba telefonu (+3705 236 3000). ). Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą mes saugome vienerius metus nuo sutikimo pateikimo dienos, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;

14.1.4. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, o kai duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslais – žurnalistų etikos inspektorius;

14.1.5. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Svarbu pažymėti, kad Jūsų mums pateikti asmens duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, jeigu Jūs atšauksite savo sutikimą arba pasibaigus šioje Privatumo politikoje nurodytam duomenų tvarkymo terminui;

14.1.6. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir kt.), Jūs turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo;

14.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

14.2. Jeigu norite pateikti mums prašymą dėl mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu asmeniškai, paštu arba elektroninėmis priemonėmis.

14.3. Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais registracijos metu pateiktais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu (SMS arba elektroniniu paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar elektroninio pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

14.4. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų asmens tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Jeigu Jūsų prašymas reikalaus labai didelės apimties informacijos pateikimo arba bus sudėtingas įgyvendinti dėl kitų objektyvių aplinkybių, prašymo įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas dviem mėnesiams, tačiau tokiu atveju apie termino pratęsimą ir jo priežastis būsite informuoti.

14.5. Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

15. Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai.

15.1. Privatumo politika ir jos pakeitimai įsigalioja ir yra taikomi nuo jos paskelbimo mūsų interneto tinklapyje dienos.

15.2. LRT nuolat vysto savo veiklą, siūlo naujas paslaugas ir funkcionalumus, todėl ir Privatumo politikos nuostatos, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu gali būti keičiamos. Siekdami sužinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar pateikti prašymą dėl Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, įsitikinkite, kad vadovaujatės galiojančia Privatumo politikos redakcija.

15.3. Jei pakeisime šią Privatumo politiką ar paskelbsime jos atnaujintą versiją, visais atvejais nurodysime atnaujinimo datą.

Privatumo politika paskutinį kartą koreguota 2020 m. lapkričio 17 d.