Kandidato atrankos ir įdarbinimo kelias

Mes siekiame pritraukti ir atsirinkti komandos narius, kurie atitiktų LRT darbo pozicijoms keliamus reikalavimus, skatintų ir puoselėtų įvairove pagrįstą LRT vidinę kultūrą bei užtikrintų LRT ir žurnalistų nepriklausomybės bei etikos standartų atitikimą. Vykdydami personalo paiešką ir atranką vadovaujamės profesionalumo, skaidrumo, nepriklausomybės, taip pat LRT lygių galimybių ir įvairovės politikos nuostatomis ir principais.

Kaip atrodo atrankos kelias?

1.jpg

Daugiau informacijos ieškokite čia, personalo atrankos ir įdarbinimo gairėse.