Bendradarbiaukime

 LRT suteikia galimybę transliuoti kultūrinę, socialinę ir šviečiamąją informaciją, pristatyti sporto transliacijų rėmėjus, taip pat nuojoma patalpas ir techninę įrangą, transliuoja labdaros koncertus.

Reklama

LRT suteikia galimybę transliuoti kultūrinę, socialinę ir šviečiamąją informaciją, pristatyti sporto transliacijų rėmėjus, o TV arba radijo klipo apie artėjantį renginį pabaigoje gali būti pristatomi renginio rėmėjai.

Daugiau

Stiliaus gidas

Ruošiant medžiagą, kurioje naudojamas LRT ar bet kurio iš žiniasklaidos grupės kanalų logotipas, privaloma vadovautis logotipo naudojimo gairėmis.

Daugiau

Auditorija

Kurdami ir transliuodami šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas siekiame, kad turinys būtų aktualus, įdomus, prasmingas. Tai, kad mūsų pastangos nelieka nepastebėtos, liudija ir nuosekliai auganti LRT auditorija.

Daugiau

Nuoma

Techninės įrangos ir patalpų nuoma.

Daugiau
Archyvai

LRT yra sukaupusi unikalų audiovizualinį lobyną, kurį siekia tinkama forma atverti visuomenei ir kartu išsaugoti ateities kartoms.

Daugiau

Labdaros koncertai

LRT transliuoja renginius, labdaros koncertus, kurių metu renkamos piniginės lėšos socialiai pažeidžiamoms grupėms remti, visuomenei aktualioms socialinėms problemoms spręsti.

Daugiau

Susiję dokumentai

  • Nuomonių publikavimo taisyklės portale LRT.lt

  • Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas