Paramos rinkimo renginiai

LRT transliuoja paramos projektus, labdaros renginius, per kuriuos renkamos piniginės lėšos socialiai pažeidžiamoms grupėms remti, visuomenei aktualioms socialinėms problemoms spręsti. Siekiant, kad paramos rinkimas būtų efektyvus ir pasiektų tikslus, LRT riboja tokių kampanijų skaičių LRT eteryje.

LRT per kalendorinius metus transliuoja ne daugiau nei 4 (keturis) paramos rinkimo projektus. Ar projektas bus transliuojamas, sprendžia darbo grupė, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

  • organizatoriaus reputaciją ir riziką sudaryti sandorį su organizatoriumi;
  • organizuojamo renginio temos, tikslo aktualumą Lietuvos mastu.

Pasibaigus renginio transliacijai, renginio organizatorius pateikia LRT informaciją apie renginio transliacijos metu surinktų lėšų panaudojimą, kuri yra skelbiama viešai.

LRT partnerystės paraiška
Skaityti
Paramos rinkimo renginių transliavimo tvarka
Skaityti
Koncerto „Laiškas mamai“ ataskaita
Skaityti
„Maltiečių sriuba 2018“ projekto ataskaita
Skaityti
Paramos koncerto „Gyventi gera“ ataskaita
Skaityti
Projekto „Dainuokim kartu“ ataskaita
Skaityti
Renginio „Kartu iki pergalės“ ataskaita
Skaityti
„Už pergalę gyventi 2019“ projekto ataskaita
Skaityti
„Vienos kėdės istorija“ projekto ataskaita
Skaityti
„Maltiečių sriuba 2020“ projekto ataskaita
Skaityti
„Maltiečių sriuba 2021“ projekto ataskaita
Skaityti
„Maistas Ukrainai“ projekto ataskaita
Skaityti
„Mūsų širdys ir rankos“ projekto ataskaita
Skaityti
„Maltiečių sriuba 2022“ projekto ataskaita
Skaityti
„Maltiečių sriuba 2023“ projekto ataskaita
Skaityti
„Už pergalę gyventi 2024“ projekto ataskaita
Skaityti