Partnerių informacijos skelbimas

LRT bendradarbiauja su kultūrinių, socialinių, šviečiamųjų, sporto renginių bei projektų organizatoriais skelbdama jų informaciją televizijos, radijo informaciniuose blokuose tarp laidų ir informaciniuose skydeliuose interneto portale. LRT savo kanalais netransliuoja komercinės ir politinės reklamos bei užsakomojo turinio.

Galimi partnerių informacijos viešinimo LRT eteryje būdai:

 • kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios informacijos transliavimas;
 • partnerių informacijos viešinimo paketai;
 • informacinis rėmimas suteikiant nuolaidą viešinimo paslaugoms;
 • neatlygintinas būtinos socialinės informacijos viešinimas;
 • sporto varžybų transliacijų rėmimas.

Kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios informacijos transliavimas

LRT informaciniuose blokuose tarp radijo ir televizijos laidų, informaciniuose skydeliuose portale gali būti transliuojama informacija, kuria skatinama kultūrinė, sporto, socialinė, šviečiamoji veikla.

LRT eteryje transliuojama kultūrinė, socialinė ir šviečiamoji informacija:

 • koncertų, parodų, mugių, festivalių, konkursų, konferencijų, seminarų, suvažiavimų, sąskrydžių, forumų, sporto varžybų ir kitų renginių klipai;
 • knygų, muzikos įrašų, filmų, spektaklių ir kitų kūrinių pristatymo klipai;
 • socialinių ir šviečiamųjų akcijų, renginių ir jų transliacijų klipai.

Partnerių informacijos transliavimo LRT eteryje sąlygos:

 • informacijos skelbimas įkainojamas pagal socialinės, kultūrinės ir šviečiamosios informacijos transliacijos įkainius;
 • klipe pateikiama tik faktinė informacija apie renginį / projektą (kas, kur, kada), negali būti skatinama dalyvauti (nebent renginys nemokamas), įsigyti bilietų, neįvardinama bilietų pardavimo vieta;
 • rėmėjams, partneriams, globėjams skiriama ne daugiau 7 s klipo pabaigoje įvardinant ir/ar parodant logotipą; tarp renginio rėmėjų negali būti lažybų ir greitųjų kreditų bendrovių;
 • informacijos transliavimo tinklelis pasitvirtinamas su LRT ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas, o galutiniai su LRT suderinti vaizdo ir/ar garso klipai ir/ar skydeliai pateikiami ne vėliau nei prieš 4 darbo dienas iki transliavimo pradžios;
 • klipo vaizdas bei garsinimo tekstas iš anksto suderinamas su LRT, LRT logotipai naudojami laikantis stiliaus gide nurodytų taisyklių;
 • LRT turi teisę atsisakyti transliuoti pateiktą medžiagą, jeigu jos turinys neatitinka LR įstatymų bei LRT programoms keliamų turinio, estetinių ir formato reikalavimų.
Socialinės, kultūrinės ir šviečiamosios informacijos transliacijos ir sporto renginių transliacijų rėmimo įkainiai LRT TELEVIZIJOS, LRT RADIJO programose ir LRT.lt portale
Skaityti

Partnerių informacijos viešinimo paketai ir informacinis rėmimas

Siekdama aktyviau prisidėti prie Lietuvos kultūrinio gyvenimo puoselėjimo ir rėmimo, LRT gali tapti kultūrinių, socialinių, šviečiamųjų renginių bei projektų informacine rėmėja, suteikdama nuolaidas informacijos transliavimui ar skirdama neatlygintiną partnerio komunikacijos paketą. Pretendentus į partnerystes ar informacinį rėmimą kviečiame užpildyti paraišką.

Daugiau informacijos

Socialinės informacijos viešinimas

LRT socialiniams partneriams gali suteikti galimybę neatlygintinai transliuoti visuomenei itin svarbią bei aktualią informaciją. Pretendentus į socialinės informacijos skleidimą kviečiame užpildyti paraišką.

Neatlygintinai LRT eteryje gali būti skelbiama:

 • skubi / būtina socialinė informacija;
 • globali socialinė prevencinė informacija;
 • socialinių projektų informacija;
 • socialiai pažeidžiamoms grupėms skirta socialinė informacija;
 • valstybės institucijų aktuali socialinė, šviečiamoji informacija;
 • valstybinės reikšmės renginių, projektų viešinimo informacija;
 • Seimo paskelbtų minėtinų metų kampanijos.

Neatlygintinos socialinės informacijos LRT eteryje viešinimo sąlygos:

 • informacijos skelbimą neatlygintinai, įvertinusi žinios svarbą bei aktualumą visuomenei, skiria speciali darbo grupė;
 • vienam neatlygintinai skelbiamos socialinės informacijos projektui suteikiama ne daugiau nei 30 informacinių pranešimų per metus. Per mėnesį LRT neatlygintinai transliuoja ne daugiau kaip 4 skirtingas socialinės informacijos kampanijas;
 • neatlygintinai skelbiama socialinė informacija negali būti apie mokamus renginius / projektus, joje negali būti skelbiami komerciniai rėmėjai;
 • neatlygintinai skelbiama socialinė informacija negali būti apie mokamus renginius / projektus, apie gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skyrimą paramai, joje negali būti skelbiami komerciniai rėmėjai;
 • transliacijų tinklelio (grafiko) planavimą atlieka LRT savo nuožiūra. Papildomą eterį informacijai transliuoti partneris gali įsigyti su informacinio rėmimo nuolaida.

Sporto renginių transliacijų rėmimas

LRT eteryje galimi visuomenei aktualių sporto renginių, dėl kurių LRT sudaro transliavimo teisių įsigijimo ar suteikimo sutartis, rėmimo pranešimai.

Sporto transliacijų rėmimo LRT eteryje sąlygos:

 • informacijos skelbimas įkainojamas pagal sporto renginių transliacijų rėmimo įkainius;
 • rėmimo paketą sudaro rėmimo vinjetės, kurios rodomos prieš ir po remiamos sporto transliacijos bei prieš jos anonsus;
 • rėmimo vinjetės turi atitikti Visuomenės informavimo įstatymo bei Lietuvos radijo ir televizijos komisijos patvirtinto Reikalavimų komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir /ar televizijos programose įgyvendinimo tvarkos aprašo reikalavimus;
 • LRT turi teisę atsisakyti transliuoti pateiktą medžiagą, jeigu jos turinys neatitinka LR įstatymų bei LRT programoms keliamų turinio, estetinių ir formato reikalavimų;
 • lažybų ir greituosius kreditus teikiančios bendrovės negali būti sporto renginių rėmimų pranešimų užsakovės.

Partnerių renginių transliavimas

LRT gali transliuoti įvairius kultūrinius, sporto bei kitus visuomenei aktualius partnerių organizuojamus renginius televizijos, radijo kanalais ir interneto portale.

Dėl renginio transliavimo / filmavimo / įrašymo sprendžia darbo grupė atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

 • projektas prisideda prie LRT misijos ir strateginių tikslų įgyvendinimo, turi ypatingą edukacinę vertę, supažindina su perspektyviais atlikėjais, pristato skirtingus meno žanrus, naujausias tendencijas;
 • pristatomas aukščiausio meninio lygio, plačiai pripažintų Lietuvos ar pasaulio kūrėjų ir / ar atlikėjų kūrinys;
 • prognozuojamas renginio transliacijos LRT eteryje auditorijos dydis;
 • renginio turinio ir vizualinė kokybė;
 • LRT neatlygintinai suteikiamos renginio transliacijos ir / ar viešo paskelbimo visomis LRT platformomis teisės.

LRT savo platformose (televizijoje, radijuje ir portale) netransliuoja:

 • komercinės reklamos;
 • politinės reklamos;
 • užsakomojo turinio, turinčio žurnalistiniam turiniui būdingų požymių (straipsnių, reportažų, laidų ir t.t.).
Daugiau informacijos

Dėl kultūrinės, socialinės, šviečiamosios informacijos transliavimo ar sporto transliacijų rėmimų kviečiame kreiptis į Partnerysčių skyrių el. paštu media@lrt.lt

Dėl informacinio rėmimo ir partnerystės kviečiame užpildyti Partnerystės paraišką ir pasirašytą atsiųsti el. paštu lrt@lrt.lt.

Informacijos skleidimo LRT kanaluose tvarkos aprašas
Skaityti
Neatlygintinų informacijos paketų tvarkos aprašas
Skaityti
LRT informacijos transliacijos įkainiai
Skaityti
LRT vaizdo, garso klipų, reklamjuosčių techninė specifikacija
Skaityti
LRT partnerystės paraiška
Skaityti
Organizacijų, kurioms suteikti LRT partnerysčių viešinimo paketai, sąrašas
Skaityti
Organizacijų, kurioms suteikti LRT neatlygintini socialinės informacijos paketai, sąrašas
Skaityti