Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos vykdymo tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos programa 

2019 m. Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 

2019 m. Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita

Atsparumo korupcijai lygio LRT 2019 m. nustatymas

VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės ir generalinio direktoriaus pavaduotojo Gyčio Oganausko privačių interesų deklaracijas galite rasti VTEK svetainėje, paspaudę žemiau pateiktą nuorodą ir į paieškos laukus įvedę reikiamą informaciją:

https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska
Kviečiame LRT darbuotojus ir kitus asmenis anonimiškai ar asmeniškai pranešti apie galimus piktnaudžiavimo, įskaitant bet neapsiribojant mobingo (mobingas - tai ilgalaikis, sistemingas psichologinis teroras, kurį dažniausiai grupė taiko vienam asmeniui, pasireiškiantis kaip nepagrįsta darbo, asmens, jo pažiūrų kritika, apkalbos, užduočių, viršijančių aukos sugebėjimus, skyrimas, sveikatai kenksmingas darbas, darbinės informacijos slėpimas, ignoravimas, patyčios, įžeidžiančios replikos ir kt.), seksualinio priekabiavimo atvejus, taip pat korupcijos požymių turinčius atvejus LRT veikloje. Pastebėjus LRT darbuotojus netinkamai atliekant savo tarnybines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant, darbiniuose santykiuose siekiant sau asmeninės naudos, viršijant suteiktus įgaliojimus, savinantis ar švaistant LRT turtą, atskleidžiant tarnybines ar komercines paslaptis, atliekant kyšininkavimo ar papirkimo požymių turinčius veiksmus, apie tai pranešti galima arba užpildant žemiau pateiktą formą, arba tiesiogiai el. paštu pranesk@lrt.lt, arba išsiųsti informaciją paštu LRT (S. Konarskio g. 49, Vilnius), įrašius „Už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui“.
INFORMUOJAME, kad tai nėra skubios pagalbos ar greitojo reagavimo į Jūsų pranešimus platforma, todėl, norėdami išsikviesti pagalbą ar pranešti apie galimą nusikalstamą veiką, dėl kurios būtina reaguoti nedelsiant, prašome skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 ar pasinaudoti kitais skubios pagalbos kanalais.

Jeigu pageidaujate sužinoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus, priimtus sprendimus nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus, taip galėsime su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti informacijos ar įvykio aplinkybes.


Informacijos teikimą apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus LRT, jos registravimą, perdavimą nagrinėti, tvarkymą ir pranešėjų apsaugą reglamentuoja:

Korupcinio pobūdžio nusikaltimų LRT registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas

Apie korupciją galima pranešti LR specialiųjų tyrimų tarnybai (STT). Šios įstaigos kompetencijoje yra teisė tirti korupcinio pobūdžio veikas.

STT informuoti galite:
1. Tiesiogiai adresu A. Jakšto g. 6, Vilniuje (STT Administravimo valdyba, Pareiškimų nagrinėjimo skyrius) http://www.stt.lt/lt/kontaktai-ir-struktura/struktura/#turinys
2. Tiesiogiai STT teritoriniuose padaliniuose:
   2.1. Kaune, Spaustuvininkų g. 7
   2.2. Klaipėdoje, Pilies g. 12A
   2.3. Šiauliuose, Vytauto g. 87
   2.4. Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22
3. Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;  
4. Karštosios linijos“ telefonu  +370 5 266 3333 (7 dienas per savaitę);
5. Laišku, adesuotu aukščiau nurodytu(-ais) adresu(-ais);
6. STT interneto svetainėje

Pranešimai žiniasklaidai