Aukščiausi žurnalistikos standartai

Visuomeninis transliuotojas LRT visada siekia teikti visuomenei kokybišką turinį, patikimą ir patikrintą informaciją, atspindėti nuomonių įvairovę, todėl savo žurnalistams kelia aukščiausius žurnalistinio darbo kokybės ir etikos standartus. Kvalifikacijai kelti rengiami įvairūs mokymai.

Etikos komisija

Suvokdama išskirtinę LRT atsakomybę visuomenei, LRT aukščiausią prioritetą skiria žurnalistinei etikai, todėl 2019-aisiais dar labiau sustiprino LRT žurnalistinio darbo reguliavimą. 2019 m. pradžioje buvo priimtas LRT žurnalistų etikos kodeksas, prie kurio kūrimo prisidėjo visa LRT žurnalistų bendruomenė. Kodeksas nustato pagrindines LRT žurnalistų profesinės etikos taisykles bei principus, reglamentuoja LRT žurnalistų elgesį tiek vykdant profesinę veiklą, tiek kasdieniame gyvenime tam, kad būtų užtikrintas tinkamas LRT žurnalistų funkcijų atlikimas. 2019 m. darbą pradėjo ir LRT žurnalistų etikos komisija, kurios tikslas – stiprinti visuomeninio transliuotojo žurnalistų profesinės etikos standartus, prižiūrėti, kaip žurnalistai laikosi LRT žurnalistų etikos kodekso, ir nagrinėti skundus dėl LRT žurnalistų veiklos.

LRT žurnalistų etikos komisija taip pat teikia rekomendacijas, kaip konkrečiais atvejais būtų dar labiau užtikrinimas etiškas žurnalistų darbas, nuolat konsultuoja žurnalistus su žurnalistine etika susijusiais klausimais, organizuoja mokymus LRT žurnalistams.

Etikos kontrolierius

LRT veikia ir etikos kontrolierius, kurio funkcija – užtikrinti etikos normų ir etinės atsakomybės, susijusios su ar kylančios dėl LRT žurnalistų profesinės veiklos, taikymą.

Etikos kontrolierių į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Taryba viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. LRT paskelbus viešą atranką, LRT taryba etikos kontroliere patvirtino Dainą Eleną Andrikienę. Su ja susisiekti galima el. paštu: daina.andrikiene@lrt.lt

Universalaus žurnalisto koncepcija

LRT toliau integruoja savo trijų žiniasklaidos platformų (radijo, televizijos, naujienų portalo) kuriamą turinį ir tęsia universalių žurnalistų ugdymą. Tai reiškia, kad universalus žurnalistas turi gebėti parengti ir TV, ir radijo reportažą, ir parašyti straipsnį portalui ar iš įvykio vietos surengti tiesioginę transliaciją portale ar LRT socialinių tinklų paskyroje. Universalių žurnalistų darbo pavyzdžių LRT yra įvairių formų. Pavyzdžiui, į sporto varžybas išvykęs žurnalistas rašo straipsnius portalui, praneša naujienas tiesioginiame TV ir radijo eteryje, o kartais ir pakomentuoja rungtynes radijui.

Sėkmingai išbandžiusi universalių žurnalistų darbo metodą, LRT įgyvendina kitą svarbų pokytį – LRT Naujienų tarnybų darbas sujungiamas virtualiai ir taip naujienų rengimas bei žurnalistų bendradarbiavimas LRT perkeliamas į kitą kokybinį lygmenį.

Sprendimų žurnalistika

LRT plėtoja naują Lietuvoje žurnalistikos žanrą – konstruktyviosios, į sprendimus orientuotos žurnalistikos. Sprendimų žurnalistika yra atsakinga žurnalistika, kuri opias visuomenei socialines problemas nagrinėja pateikdama ne tik priežastis, bet ir galimus sprendimų būdus, taip siekdama visuomenėje pradėti diskusijas. 2019-ųjų metų pabaigoje susivieniję visų trijų LRT žiniasklaidos platformų (televizijos, radijo ir naujienų portalo) žurnalistai parengė pirmąjį sprendimų žurnalistikos projektą „LRT ieško sprendimų“. Savo pasiūlymais ir įžvalgomis „LRT ieško sprendimų“ komanda kviečia dalintis ir šalies gyventojus (sprendimuzurnalistika@lrt.lt). Su iki šiol parengta sprendimų žurnalistikos medžiaga galima susipažinti čia.

LRT redakcinė politika
Skaityti