LRT žurnalistų etikos kodeksas

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, pabrėždama, kad visuomeniniam transliuotojui, vykdančiam konstitucinę misiją, tenka svarbus vaidmuo prisidedant prie Tautos suvereniteto ir demokratijos principų įgyvendinimo; suprasdama, kad žodžio laisvė – tai viena iš pamatinių teisių, kuri yra neatsiejama nuo šiuolaikinės demokratijos sampratos ir įtvirtinta daugelio pasaulio valstybių Konstitucijose, įstatymuose, taip pat ir tarptautiniuose teisės aktuose; siekdama nepažeisti asmens teisių, apsaugoti žmogaus garbę ir orumą; pažymėdama, kad visuomeninis transliuotojas funkcionuoja kaip šalies demokratinės sistemos dalis, tarnaujanti piliečiams ir visuomenei; akcentuodama visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą; pripažindama, kad šis Etikos kodeksas – tai įsipareigojimas sau ir visuomenei; ugdydama pagarbą teisinei valstybei, garbingai ir sąžiningai atlikdama pareigas, priima šį Etikos kodeksą ir įsipareigoja vadovautis jame nustatytais profesinės veiklos etikos standartais.

LRT žurnalistų etikos kodeksas
Skaityti