LRT žurnalistų etikos kodeksas

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, pabrėždama, kad visuomeniniam transliuotojui, vykdančiam konstitucinę misiją, tenka svarbus vaidmuo prisidedant prie Tautos suvereniteto ir demokratijos principų įgyvendinimo; suprasdama, kad žodžio laisvė – tai viena iš pamatinių teisių, kuri yra neatsiejama nuo šiuolaikinės demokratijos sampratos ir įtvirtinta daugelio pasaulio valstybių Konstitucijose, įstatymuose, taip pat ir tarptautiniuose teisės aktuose; siekdama nepažeisti asmens teisių, apsaugoti žmogaus garbę ir orumą; pažymėdama, kad visuomeninis transliuotojas funkcionuoja kaip šalies demokratinės sistemos dalis, tarnaujanti piliečiams ir visuomenei; akcentuodama visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą; pripažindama, kad šis Etikos kodeksas – tai įsipareigojimas sau ir visuomenei; ugdydama pagarbą teisinei valstybei, garbingai ir sąžiningai atlikdama pareigas, priima šį Etikos kodeksą ir įsipareigoja vadovautis jame nustatytais profesinės veiklos etikos standartais.

LRT žurnalistų etikos kodeksas
Skaityti
LRT redakcinė politika
Skaityti