LRT žurnalistų etikos kodeksas ir Redakcinė politika

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, pabrėždama, kad visuomeniniam transliuotojui, vykdančiam konstitucinę misiją, tenka svarbus vaidmuo prisidedant prie Tautos suvereniteto ir demokratijos principų įgyvendinimo; suprasdama, kad žodžio laisvė – tai viena iš pamatinių teisių, kuri yra neatsiejama nuo šiuolaikinės demokratijos sampratos ir įtvirtinta daugelio pasaulio valstybių Konstitucijose, įstatymuose, taip pat ir tarptautiniuose teisės aktuose; siekdama nepažeisti asmens teisių, apsaugoti žmogaus garbę ir orumą; pažymėdama, kad visuomeninis transliuotojas funkcionuoja kaip šalies demokratinės sistemos dalis, tarnaujanti piliečiams ir visuomenei; akcentuodama visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą; pripažindama, kad šis Etikos kodeksas – tai įsipareigojimas sau ir visuomenei; ugdydama pagarbą teisinei valstybei, garbingai ir sąžiningai atlikdama pareigas, priėmė LRT žurnalistų etikos kodeksą ir įsipareigojo vadovautis jame nustatytais profesinės veiklos etikos standartais.

Siekdama pačių aukščiausių patikimos ir etiškos žurnalistikos standartų, LRT prisijungė prie tarptautinės Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos (angl. Journalism Trust Initiative), kuri priklauso organizacijai Reporteriams be sienų. Atsižvelgdama į šios iniciatyvos rekomendacijas ir standartus, parengtus pagal Europos standartizacijos komiteto ir kitų tarptautinių ekspertų rekomendacijas, LRT iš esmės atnaujino savo Redakcinę politiką. Šioje politikoje paprasta ir suprantama forma ir sistemingai pateiktos taisyklės ir normos, kuriomis vadovaujasi LRT savo kasdienėje veikloje ir kurios išplaukia iš išorės ir vidaus normų bei pačios LRT procedūrų ir LRT praktikos. LRT redakcinė politika taikoma visam LRT turiniui, kurį transliuoja ar skelbia LRT. Joje nustatyti standartai privalomi visiems LRT kūrybiniams darbuotojams - turinį kuriančių padalinių vadovams, žurnalistams, reporteriams, programų vedėjams, redaktoriams, prodiuseriams. Redakcinės politikos principai ir nuostatos skirtos LRT nepriklausomybei apsaugoti ir visuomenės pasitikėjimui užtikrinti, todėl šis dokumentas naudojamas kaip vidinis LRT redakcinio proceso vadovas ir kartu yra atskaitomybės prieš visuomenę dokumentas.

LRT žurnalistų etikos kodeksas
Skaityti
LRT redakcinė politika
Skaityti