Viešieji pirkimai

Būdami perkančiąja organizacija, laikydamiesi skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, vykdome viešuosius pirkimus reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti. Kviečiame susipažinti su vykdomais pirkimais.

Kokia politika vadovaujamės?
Skaityti
Ką rinka mums patartų?
Plačiau
Ką pirksime šiais metais? (Paieškos laukelyje įveskite mūsų pavadinimą „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“)
Plačiau
Ką perkame dabar?
Plačiau
Kokias sutartis pasirašėme?
Plačiau
Kaip mums sekėsi pirkti?
Plačiau