Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2018–2022 metų strategija

LRT Strategija – pagrindinis dokumentas, kuriame nustatytos strateginės 2018–2022 metų LRT vystymosi kryptys. 2018–2022 metų strategija parengta įvertinus 2012–2017 metų strategijoje keltus uždavinius ir siektinus tikslus. Strategijos rengėjai konstatavo, kad LRT 2012–2017 metų strategija buvo tvirtas pagrindas identifikuojant laiko keliamus naujus iššūkius ir konkretizuojant priemones, kaip į šiuos iššūkius LRT numato atsakyti.

Strategijoje pateikiama LRT misija ir įvardijami visuomeniniai tikslai, suformuluoti vadovaujantis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo (toliau – LRT įstatymas) nustatytais LRT veiklos principais, ilgalaikė LRT vizija, 2018–2022 m. strateginiai siekiai ir uždaviniai. Vizijos ir strateginių siekių įgyvendinimui stebėti numatyti matavimo rodikliai.

LRT strategija 2018–2022 m.
Skaityti