LRT kultūros strategija

LRT Kultūros strategija 2020–2022 metams apibrėžia 4 tikslus, kuriuos LRT sieks įgyvendinti per artimiausius trejus metus. LRT Kultūros strategija visų pirma ir labiausiai siekiama prisidėti prie LRT indėlio į kultūra ir švietimą didinimo, tačiau dalis joje nurodytų veiksmų taip pat sustiprins LRT indėlį į demokratiją bei ekonomiką. LRT Kultūros strategijos įgyvendinimui pasitelkiamos viso LRT medijos: televizija, radijas ir portalas bei socialinės medijos.

LRT kultūros strategija 2020–2022 m.
Skaityti
LRT kultūros strategijos 2020–2022 m. santrauka
Skaityti