LRT tarybos dokumentai
DĖL PROGRAMOS LRT TELEVIZIJA 2024 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT PLIUS 2024 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT LITUANICA 2024 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT RADIJAS 2024 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT KLASIKA 2024 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT OPUS 2024 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL LRT ETIKOS KONTROLIERĖS DAINOS ELENOS ANDRIKIENĖS ATLEIDIMO IŠ UŽIMAMŲ PAREIGŲ
Skaityti
DĖL PAVEDIMO LRT ŽURNALISTŲ ETIKOS KOMISIJAI ATLIKTI LRT ETIKOS KONTROLIERIAUS FUNKCIJAS
Skaityti
DĖL ĮPAREIGOJIMO LRT ADMINISTRACIJAI SKELBTI VIEŠĄ KONKURSĄ LRT ETIKOS KONTROLIERIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
Skaityti
DĖL LAUROS SAVIČIENĖS PASKYRIMO Į LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS VADOVO PAREIGAS
Skaityti
DĖL 2023 M. LRT METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL 2023 M. LRT PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL 2023 M. LRT TARYBOS IR KOMITETŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL LRT RADIJO PROGRAMŲ SUKŪRIMO IR JŲ GAMINIMO PASLAUGŲ RADIJO PROGRAMŲ 2024/2025 METŲ SEZONO PIRKIMO KONKURSO REZULTATŲ TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PAVEDIMO LRT ADMINISTRACIJAI KREIPTIS Į LRTK DĖL LEIDIMŲ VEIKIANČIUOSE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUOSE LRT RADIJO PROGRAMOMS TRANSLIUOTI NAUJAIS DAŽNIAIS GAVIMO
Skaityti
DĖL VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2024 M. KOVO 22 D. SPRENDIMO, BYLOJE NR. E2-801-987/2024
Skaityti
DĖL LRT TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SUKŪRIMO IR JŲ GAMINIMO PASLAUGŲ TELEVIZIJOS PROGRAMŲ 2024/2025 M. SEZONUI PIRKIMO REZULTATŲ TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS VIDAUS AUDITO METODIKOS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL LRT INTERNETO PROJEKTŲ LRT.LT PORTALUI PASLAUGŲ PIRKIMO REZULTATŲ TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT TELEVIZIJA 2024 M. PAVASARIO SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT PLIUS 2024 M. PAVASARIO SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT LITUANICA 2024 M. PAVASARIO SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT RADIJAS 2024 M. PAVASARIO SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT KLASIKA 2024 M. PAVASARIO SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT OPUS 2024 M. PAVASARIO SEZONO STRUKTŪROS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL ĮPAREIGOJIMO LRT ADMINISTRACIJAI SKELBTI VIEŠĄ KONKURSĄ LRT VIDAUS AUDITO TARNYBOS VADOVO PAREIGOMS EITI
Skaityti
DĖL 2023-2027 M. LRT PROGRAMŲ IR LRT INTERNETO SVETAINĖS VALSTYBINĖS STRATEGIJOS STRATEGINIŲ RODIKLIŲ REIKŠMIŲ 2024 M. LAIKOTARPIUI TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS 2024 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TARYBOS 2024 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL AUDITO IR RIZIKOS VALDYMO KOMITETO 2024 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL PIRKIMŲ IR INVESTICIJŲ POLITIKOS KOMITETO 2024 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL TURINIO KOMITETO 2024 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL 2024 M. LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS (LRT) PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL 2024 M. LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS (LRT) TARYBOS IR KOMITETŲ IŠLAIDŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL 2024 M. LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS (LRT) INVESTICIJŲ PLANO TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
Skaityti
DĖL LRT GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PASKYRIMO Į PAREIGAS SLAPTO BALSAVIMO REZULTATŲ PATVIRTINIMO
Skaityti
DĖL GYČIO OGANAUSKO PASKYRIMO Į LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS
Skaityti
DĖL VIEŠO KONKURSO EITI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
Skaityti
DĖL VIEŠO KONKURSO EITI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS SLAPTO BALSAVIMO REZULTATŲ
Skaityti
DĖL MONIKOS GARBAČIAUSKAITĖS-BUDRIENĖS PASKYRIMO Į LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS
Skaityti
DĖL LAIKINAI EINANČIOS GENERALINĖS DIREKTORĖS PAREIGAS MONIKOS GARBAČIAUSKAITĖS - BUDRIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
Skaityti
DĖL LAIKINAI EINANČIO GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS GYČIO OGANAUSKO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
Skaityti
DĖL VIEŠO KONKURSO EITI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS PRETENDENTŲ PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR ATITIKIMO PRIVALOMIEMS REIKALAVIMAMS TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS (LRT) VIDAUS AUDITO TARNYBOS VADOVO ATLYGIO POLITIKOS
Skaityti
DĖL VIEŠO 2023-08-22 LRT TARYBOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO
Skaityti
DĖL VIEŠO LRT TARYBOS POSĖDŽIO TRANSLIAVIMO INTERNETO SVETAINĖJE WWW.LRT.LT
Skaityti
DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS (LRT) ŽURNALISTŲ PROFESINĖS ETIKOS NUOSTATŲ PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT TELEVIZIJA 2023 M. RUDENS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT PLIUS 2023 M. RUDENS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT LITUANICA 2023 M. RUDENS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT RADIJAS 2023 M. RUDENS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT KLASIKA 2023 M. RUDENS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT OPUS 2023 M. RUDENS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL VIEŠOJO KONKURSO EITI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS APRAŠO PAKEITIMO
Skaityti
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS ATITIKUSIŲ PRETENDENTŲ SUSITIKIMO – DISKUSIJOS SU LRT DARBUOTOJAIS DATOS NUSTATYMO
Skaityti
DĖL INTERNETO PROJEKTŲ LRT.LT PORTALUI PASLAUGŲ PIRKIMO REZULTATŲ TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL LRT RADIJO PROGRAMŲ SUKŪRIMO IR JŲ GAMINIMO PASLAUGŲ RADIJO PROGRAMŲ 2023/2024 METŲ SEZONO PIRKIMO KONKURSO REZULTATŲ TVIRTINIMO
Skaityti
DĖL VIEŠO KONKURSO EITI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS SKELBIMO DATOS NUSTATYMO
Skaityti
DĖL VIEŠO KONKURSO EITI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS PRETENDENTŲ PATEIKTŲ DOKUMENTŲ PATIKROS DATOS NUSTATYMO
Skaityti
DĖL VIEŠO KONKURSO EITI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS PRETENDENTŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PRISTATYMO IR ATSAKYMŲ Į LRT TARYBOS NARIŲ KLAUSIMUS DATOS NUSTATYMO
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti VŠĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas balsų skaičiavimo komisijos sudarymo
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti VŠĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas slapto balsavimo rezultatų patvirtinimo
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT TELEVIZIJA 2023 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT PLIUS 2023 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT LITUANICA 2023 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT RADIJAS 2023 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT KLASIKA 2023 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL PROGRAMOS LRT OPUS 2023 M. VASAROS SEZONO STRUKTŪROS
Skaityti
DĖL 2022 M. LRT VEIKLOS ATASKAITOS
Skaityti
DĖL VIEŠO KONKURSO EITI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS PRETENDENTŲ PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR ATITIKIMO PRIVALOMIEMS REIKALAVIMAMS
Skaityti
Dėl LRT 2022 m. metinių finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
Skaityti
Dėl 2022 m. LRT tarybos ir komitetų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Skaityti
Dėl LRT 2022 m. metinės pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Skaityti
Dėl LRT Televizijos programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų televizijos programų 2023/2024 metų sezonui pirkimo rezultatų
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti VŠĮ LRT generalinio direktoriaus pareigas aprašo
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti VŠĮ LRT generalinio direktoriaus pareigas pretendentų pateiktų dokumentų patikros datos
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti VŠĮ LRT generalinio direktoriaus pareigas skelbimo datos
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti VŠĮ LRT generalinio direktoriaus pareigas pretendentų veiklos programų pristatymo ir atsakymų į LRT tarybos narių klausimus datos
Skaityti
DĖL LRT ETIKOS KONTROLIERĖS 2023-03-07 SPRENDIMO NR.14
Skaityti
Dėl pavedimo Gyčiui Oganauskui laikinai eiti LRT generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas
Skaityti
Dėl Monikos Garbačiauskaitės - Budrienės laikino paskyrimo eiti LRT generalinio direktoriaus pareigas
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas pretendentų pateiktų dokumentų ir atitikimo privalomiesiems reikalavimams
Skaityti
Dėl programos LRT TELEVIZIJA 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT PLIUS 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT LITUANICA 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT RADIJAS 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT KLASIKA 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT OPUS 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl 2023-2027 m. LRT programų ir LRT interneto svetainės valstybinės strategijos strateginių rodiklių reikšmių 2023 m. laikotarpiui
Skaityti
Dėl LRT 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas aprašo
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas skelbimo datos
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas pretendentų pateiktų dokumentų patikros datos
Skaityti
Dėl LRT tarybos 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT tarybos Audito ir rizikos valdymo komiteto 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT tarybos Pirkimų ir investicijų politikos komiteto 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT tarybos Turinio komiteto 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT žurnalistų etikos kodekso naujos redakcijos
Skaityti
Dėl LRT Vidaus audito tarnybos 2023 metų veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT Vidaus audito tarnybos vidaus audito metodikos
Skaityti
Dėl LRT Etikos kontrolieriaus veiklos nuostatų 27 punkto
Skaityti
Dėl 2023-2027 m. LRT programų ir LRT interneto svetainės valstybinės strategijos
Skaityti
Dėl 2023 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pajamų ir išlaidų sąmatos
Skaityti
Dėl 2023 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos ir komitetų išlaidų sąmatos
Skaityti
Dėl 2023 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos investicijų plano.
Skaityti
Dėl LRT Etikos kontrolieriaus 2022-10-20 priimto sprendimo
Skaityti
Dėl Pirkimų ir investicijų politikos komiteto pirmininko skyrimo
Skaityti
Dėl R. Šerelytės-Mendeikienės skyrimo Turinio komiteto nare
Skaityti
Dėl R. Gudausko skyrimo Turinio komiteto nariu
Skaityti
Dėl J. Pabrėžos skyrimo Audito ir rizikos valdymo komiteto nariu
Skaityti
Dėl L. Matjošaitytės skyrimo Audito ir rizikos valdymo komiteto nare
Skaityti
Dėl D. Jastramskio skyrimo Pirkimų ir investicijų valdymo komiteto nariu
skaityti
Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo renkant Tarybos pirmininką
Skaityti
Dėl LRT tarybos pirmininko išrinkimo
Skaityti
Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo renkant Tarybos pirmininko pavaduotoją
Skaityti
Dėl LRT tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo
Skaityti
Dėl programos LRT TELEVIZIJA 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT PLIUS 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT LITUANICA 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT RADIJAS 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT KLASIKA 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT OPUS 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl interneto projektų LRT.LT portalui paslaugų pirkimo rezultatų
Skaityti
Dėl LRT tarybos kviečiamų ekspertų darbo organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
Skaityti
Dėl LRT vaikams ir jaunimui skirto turinio ekspertinių išvadų įsigijimo
Skaityti
Nutarimas dėl LRT tarybos veiklos analizės ir įsivertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT TELEVIZIJA 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT PLIUS 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT LITUANICA 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT RADIJAS 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT KLASIKA 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT OPUS 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl LRT radijo programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų Radijo programų 2022/2023 metų sezono pirkimo konkurso rezultatų
Skaityti
Nutarimas dėl 2021 metų LRT veiklos ataskaitos
Skaityti
Nutarimas dėl 2021 m. LRT pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Skaityti
Nutarimas dėl 2021 m. LRT tarybos ir komitetų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Skaityti
Nutarimas dėl LRT 2021 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio
Skaityti
Nutarimas dėl LRT regionams skirto turinio ekspertinių išvadų įsigijimo
Skaityti
Nutarimas dėl LRT televizijos programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų TV programų 2022/2023 m. sezono pirkimo konkurso rezultatų
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT TELEVIZIJA 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT LITUANICA 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT PLIUS 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT RADIJAS 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT KLASIKA 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT OPUS 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl LRT 2022 m. strateginių rodiklių
Skaityti
Nutarimas dėl Tautinėms bendrijoms skirto turinio ekspertinių išvadų įsigijimo
Skaityti
Nutarimas dėl LRT korespondentų punkto Vašingtone (JAV) steigimo
Skaityti
Nutarimas dėl 2022 m. ARVK veiklos plano
Skaityti
Nutarimas dėl 2022 m. LRT tarybos veiklos plano
Skaityti
Nutarimas dėl 2022 m. PIPK veiklos plano
Skaityti
Nutarimas dėl 2022 m. Turinio komiteto veiklos plano
Skaityti
Nutarimas dėl Vidaus audito tarnybos 2022 m. veiklos plano
Skaityti
Vidaus audito tarnybos 2022-2026 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl R. Šerelytės-Mendeikienės patvirtinimo komiteto nare
Skaityti
Dėl 2023-2027 m. strategijos rengimo darbo grupės sudarymo
Skaityti
Dėl 2021 m. LRT VAT vidaus audito plano
Skaityti
Dėl LRT žurnalistų etikos kodekso tvirtinimo
Skaityti
Dėl LRT VAT vidaus audito metodikos patvirtinimo
Skaityti
2021-06-22 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-05-18 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-04-20 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-03-23 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-02-23 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-01-19 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-01-05 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
Protokolas Nr. P1-12
Plačiau
Protokolas Nr. P1-11
Plačiau
Protokolas Nr. P1-10
Plačiau
Protokolas Nr. P1-09
Plačiau
Protokolas Nr.PI-08
Plačiau
Protokolas Nr.PI-07
Plačiau
Protokolas Nr.PI-06
Plačiau
Protokolas Nr.PI-05
Plačiau
Protokolas Nr.PI-04
Plačiau
Protokolas Nr.PI-03
Plačiau
Protokolas Nr.PI-02
Plačiau
Protokolas Nr.PI-01
Plačiau
Protokolas Nr.PI-12
Plačiau
Protokolas Nr.PI-11
Plačiau
Protokolas Nr.PI-10
Plačiau
Protokolas Nr.PI-09
Plačiau
Protokolas Nr.PI-07
Plačiau
Protokolas Nr.PI-06
Plačiau
Protokolas Nr.PI-05
Plačiau
Protokolas Nr.PI-04
Plačiau
Protokolas Nr.PI-03
Plačiau
Protokolas Nr.PI-02
Plačiau
Protokolas Nr.PI-01
Plačiau
Dėl LRT korespomdentų punkto Vašingtone (JAV) steigimo
Skaityti
Dėl Tautinėms bendrijoms skirto turinio ekspertinių išvadų įsigijimo
Skaityti
Dėl 2022 m. LRT pajamų ir išlaidų sąmatos
Skaityti
Dėl 2022 m. LRT tarybos ir komitetų išlaidų sąmatos
Skaityti
Dėl 2022 m. LRT turto įsigijimo plano
Skaityti
Dėl kreipimosi į LRTK
Skaityti
Dėl Audito ir rizikos valdymo komiteto pirmininko skyrimo
Skaityti
Dėl programos LRT KLASIKA 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT LITUANICA 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT OPUS 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT PLIUS 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT RADIJAS 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT TELEVIZIJA 2021 m. rudens sezono struktūros tvirtinimo
Skaityti