LRT tarybos dokumentai
Dėl viešo konkurso eiti VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas pretendentų pateiktų dokumentų ir atitikimo privalomiesiems reikalavimams
Skaityti
Dėl programos LRT TELEVIZIJA 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT PLIUS 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT LITUANICA 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT RADIJAS 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT KLASIKA 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT OPUS 2023 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Dėl 2023-2027 m. LRT programų ir LRT interneto svetainės valstybinės strategijos strateginių rodiklių reikšmių 2023 m. laikotarpiui
Skaityti
Dėl LRT 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas aprašo
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas skelbimo datos
Skaityti
Dėl viešo konkurso eiti viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generalinio direktoriaus pareigas pretendentų pateiktų dokumentų patikros datos
Skaityti
Dėl LRT tarybos 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT tarybos Audito ir rizikos valdymo komiteto 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT tarybos Pirkimų ir investicijų politikos komiteto 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT tarybos Turinio komiteto 2023 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT žurnalistų etikos kodekso naujos redakcijos
Skaityti
Dėl LRT Vidaus audito tarnybos 2023 metų veiklos plano
Skaityti
Dėl LRT Vidaus audito tarnybos vidaus audito metodikos
Skaityti
Dėl LRT Etikos kontrolieriaus veiklos nuostatų 27 punkto
Skaityti
Dėl 2023-2027 m. LRT programų ir LRT interneto svetainės valstybinės strategijos
Skaityti
Dėl 2023 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pajamų ir išlaidų sąmatos
Skaityti
Dėl 2023 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos ir komitetų išlaidų sąmatos
Skaityti
Dėl 2023 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos investicijų plano.
Skaityti
Dėl LRT Etikos kontrolieriaus 2022-10-20 priimto sprendimo
Skaityti
Dėl Pirkimų ir investicijų politikos komiteto pirmininko skyrimo
Skaityti
Dėl R. Šerelytės-Mendeikienės skyrimo Turinio komiteto nare
Skaityti
Dėl R. Gudausko skyrimo Turinio komiteto nariu
Skaityti
Dėl J. Pabrėžos skyrimo Audito ir rizikos valdymo komiteto nariu
Skaityti
Dėl L. Matjošaitytės skyrimo Audito ir rizikos valdymo komiteto nare
Skaityti
Dėl D. Jastramskio skyrimo Pirkimų ir investicijų valdymo komiteto nariu
skaityti
Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo renkant Tarybos pirmininką
Skaityti
Dėl LRT tarybos pirmininko išrinkimo
Skaityti
Dėl Balsų skaičiavimo komisijos sudarymo renkant Tarybos pirmininko pavaduotoją
Skaityti
Dėl LRT tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo
Skaityti
Dėl programos LRT TELEVIZIJA 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT PLIUS 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT LITUANICA 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT RADIJAS 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT KLASIKA 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT OPUS 2022 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl interneto projektų LRT.LT portalui paslaugų pirkimo rezultatų
Skaityti
Dėl LRT tarybos kviečiamų ekspertų darbo organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
Skaityti
Dėl LRT vaikams ir jaunimui skirto turinio ekspertinių išvadų įsigijimo
Skaityti
Nutarimas dėl LRT tarybos veiklos analizės ir įsivertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT TELEVIZIJA 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT PLIUS 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT LITUANICA 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT RADIJAS 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT KLASIKA 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT OPUS 2022 m. vasaros sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl LRT radijo programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų Radijo programų 2022/2023 metų sezono pirkimo konkurso rezultatų
Skaityti
Nutarimas dėl 2021 metų LRT veiklos ataskaitos
Skaityti
Nutarimas dėl 2021 m. LRT pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Skaityti
Nutarimas dėl 2021 m. LRT tarybos ir komitetų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
Skaityti
Nutarimas dėl LRT 2021 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio
Skaityti
Nutarimas dėl LRT regionams skirto turinio ekspertinių išvadų įsigijimo
Skaityti
Nutarimas dėl LRT televizijos programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų TV programų 2022/2023 m. sezono pirkimo konkurso rezultatų
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT TELEVIZIJA 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT LITUANICA 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT PLIUS 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT RADIJAS 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT KLASIKA 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl programos LRT OPUS 2022 m. pavasario sezono struktūros
Skaityti
Nutarimas dėl LRT 2022 m. strateginių rodiklių
Skaityti
Nutarimas dėl Tautinėms bendrijoms skirto turinio ekspertinių išvadų įsigijimo
Skaityti
Nutarimas dėl LRT korespondentų punkto Vašingtone (JAV) steigimo
Skaityti
Nutarimas dėl 2022 m. ARVK veiklos plano
Skaityti
Nutarimas dėl 2022 m. LRT tarybos veiklos plano
Skaityti
Nutarimas dėl 2022 m. PIPK veiklos plano
Skaityti
Nutarimas dėl 2022 m. Turinio komiteto veiklos plano
Skaityti
Nutarimas dėl Vidaus audito tarnybos 2022 m. veiklos plano
Skaityti
Vidaus audito tarnybos 2022-2026 m. veiklos plano
Skaityti
Dėl 2022 m. LRT pajamų ir išlaidų sąmatos
Skaityti
Dėl 2022 m. LRT tarybos ir komitetų išlaidų sąmatos
Skaityti
Dėl 2022 m. LRT turto įsigijimo plano
Skaityti
Dėl R. Šerelytės-Mendeikienės patvirtinimo komiteto nare
Skaityti
Dėl 2023-2027 m. strategijos rengimo darbo grupės sudarymo
Skaityti
Dėl 2021 m. LRT VAT vidaus audito plano
Skaityti
Dėl LRT žurnalistų etikos kodekso tvirtinimo
Skaityti
Dėl LRT VAT vidaus audito metodikos patvirtinimo
Skaityti
Dėl kreipimosi į LRTK
Skaityti
Dėl Audito ir rizikos valdymo komiteto pirmininko skyrimo
Skaityti
Dėl programos LRT KLASIKA 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT LITUANICA 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT OPUS 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT PLIUS 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT RADIJAS 2021 m. rudens sezono struktūros
Skaityti
Dėl programos LRT TELEVIZIJA 2021 m. rudens sezono struktūros tvirtinimo
Skaityti
2021-06-22 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-05-18 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-04-20 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-03-23 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-02-23 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-01-19 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
2021-01-05 Tarybos priimti nutarimai
Plačiau
Protokolas Nr. P1-12
Plačiau
Protokolas Nr. P1-11
Plačiau
Protokolas Nr. P1-10
Plačiau
Protokolas Nr. P1-09
Plačiau
Protokolas Nr.PI-08
Plačiau
Protokolas Nr.PI-07
Plačiau
Protokolas Nr.PI-06
Plačiau
Protokolas Nr.PI-05
Plačiau
Protokolas Nr.PI-04
Plačiau
Protokolas Nr.PI-03
Plačiau
Protokolas Nr.PI-02
Plačiau
Protokolas Nr.PI-01
Plačiau
Protokolas Nr.PI-12
Plačiau
Protokolas Nr.PI-11
Plačiau
Protokolas Nr.PI-10
Plačiau
Protokolas Nr.PI-09
Plačiau
Protokolas Nr.PI-07
Plačiau
Protokolas Nr.PI-06
Plačiau
Protokolas Nr.PI-05
Plačiau
Protokolas Nr.PI-04
Plačiau
Protokolas Nr.PI-03
Plačiau
Protokolas Nr.PI-02
Plačiau
Protokolas Nr.PI-01
Plačiau
Dėl LRT korespomdentų punkto Vašingtone (JAV) steigimo
Skaityti
Dėl Tautinėms bendrijoms skirto turinio ekspertinių išvadų įsigijimo
Skaityti