Nekilnojamojo turto valdymas

Viena iš 2018–2022 m. LRT strateginių veiklos krypčių – didinti naudojamo valstybės nekilnojamojo turto (toliau – NT) efektyvumą ir tobulinti jo valdymą. Tikslas – optimizuoti valdomo valstybės NT apimtis, atsižvelgiant į poreikį, kuris turi būti pagrįstas sąnaudų ir naudos analize, atitikti teisės aktų nustatytus rodiklius ir normatyvus. LRT turi turėti tik tiek NT, kiek jo reikia funkcijoms atlikti.

Pagrindinis LRT pastatų kompleksas Vilniuje, S. Konarskio g. 49, vystytas praeito šimtmečio antrojoje pusėje keliais etapais ir per pastaruosius 30 metų iš esmės nebuvo atnaujintas.

Studija

2019 m. parengta LRT valdomo nekilnojamojo turto racionalaus panaudojimo galimybių studija.

LRT NT racionalaus panaudojimo galimybių studija
Susipažinti
LRT NT racionalaus panaudojimo galimybių studijos santrauka
Susipažinti

Architektūrinio projekto konkursas

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija skelbia būstinės S. Konarskio g. 49, Vilniuje, atviro architektūrinio projekto konkursą.

Daugiau informacijos

Nustatyta:

  • per pastaruosius dešimtmečius sumažėjus darbuotojų, LRT savo veiklai nebenaudoja apie 27 proc. patalpų;
  • pastatai energetiškai neefektyvūs, dauguma jų – E energetinio efektyvumo klasės;
  • prasta inžinerinių sistemų būklė: automatinė gaisro gesinimo sistema neveikia, vėdinimo ir vėsinimo sistema sena ir neužtikrina higienos normų bei komforto standartų, seno tipo vienvamzdė šildymo sistema vienas patalpas šildo per daug, kitas – nepakankamai, nėra galimybės sumažinti šildymo nenaudojamose patalpose, dalis vamzdžių izoliuoti asbestu, dėl senų vamzdynų nuolat vyksta didesnės ar mažesnės avarijos;
  • TV ir radijo studijos išdėstytos skirtinguose pastatuose ir aukštuose, tai neatitinka šiuolaikinės žiniasklaidos grupės poreikių;
  • LRT Didžioji studija neatitinka jai keliamų funkcinių ir techninių reikalavimų: neturi aparatinės, serverinės, kitų techninių patalpų, pagrindinis dekoracijų sandėlis ir dirbtuvės yra kitame pastate;
  • LRT trūksta dar vienos didesnės studijos;
  • administracinės patalpos neatitinka pasikeitusių organizacijos poreikių: darbo vietos uždaruose kabinetuose neatitinka šiandieninių higienos reikalavimų;
  • didelės eksploatacinės sąnaudos – 0,93 mln. Eur per metus.