Vykstantys konkursai

Dabar vykstantys programų konkursai ir su jais susiję dokumentai.

1. Skelbimas
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 1 priedas Pasiūlymo forma
Skaityti
4. 2 priedas Sąmata
Skaityti
5. 3 priedas Techninė specifikacija
Skaityti
6. 4 priedas Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
7. 5 priedas Komisijos vertinimo lentelė
Skaityti
8. 6 priedas Informacija apie kūrybinės grupės narių patirtį
Skaityti
9. 7 priedas Pažyma apie tiekėjo vykdytas sutartis
Skaityti
10. Atsakymas į paklausimą
Skaityti
1) Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
2) PIRKIMO SĄLYGOS
Skaityti
3) 1_Priedas_Pasiūlymo forma
Skaityti -> Pildyti
4) 2_Priedas_Laisvos formos deklaracija
Skaityti -> Pildyti
5) 3_Priedas_Kvalifikaciniai reikalavimai
Skaityti -> Pildyti
6) 4_Priedas_Techninė specifikacija
Skaityti
7) 5_Priedas_Užduoties vertinimo gairių tvarka
Skaityti
8) 5_1_ Priedas_Ekspertų vertinimo lentelė
Skaityti
9) 5_2_Priedas_Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
10) Visi pirkimo dokumentai (ZIP)
Skaityti
SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS
Skaityti
_PIRKIMO SĄLYGOS
Skaityti
1_priedas_Pasiūlymo forma
Skaityti
2_priedas_programos_sąmata
Skaityti
3_priedas_Resursų_sąrašas 1
Skaityti
4_priedas_Techninė specifikacija
Skaityti
5_Priedas Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir ekonominio naudingumo metodika
Skaityti
6_Priedas Komisijos pasiūlymų vertinimo lentė
Skaityti
Dėl pasiūlymų termino nukėlimo
Skaityti
1. Skelbimas teikti paraiškas
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 5 priedas. Techninė specifikacija
Skaityti
4. 6 priedas. Vertinimo lentelė
Skaityti
5. 7 priedas. Kriterijų lentelė
Skaityti
6. 9 priedas. Ekspertų vertinimo metodika
Skaityti
7. 10 priedas. Vertinimo gairių tvarka
Skaityti
8. 1 Priedas. Pažyma apie tiekėjo vykdytas sutartis (I etapas)
Skaityti
9. 8 Priedas. Fizinio asmens paraiška (I etapas)
Skaityti
10. 8 Priedas. Juridinio asmens paraiška (I etapas)
Skaityti
11. 4 Priedas. Laisvos formos deklaracija (I etapas)
Skaityti
12. 2 Priedas. Pasiūlymo forma (II etapas)
Skaityti
13. 3 Priedas. Laidos sąmata (II etapas)
Skaityti
14. 11 Priedas. Informacija apie kūrybinės grupės narių patirtį (II etapas)
Skaityti
Atsakymas į paklausimą
Skaityti
Atsakymai į paklausimus
Skaityti
Informacija dėl pasiūlymų teikimo (II programų pirkimo) etapo
Skaityti