Vykstantys konkursai

Dabar vykstantys programų konkursai ir su jais susiję dokumentai.

1. Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 1 Priedas. Pasiūlymo forma
Skaityti
4. 2 Priedas. Sąmata
Skaityti
5. 3 Priedas. Resursų sąrašas
Skaityti
6. 4 Priedas. Techninė specifikacija
Skaityti
7. 5 Priedas. Kokybiniai reikalavimai produkcijos pateikimui
Skaityti
8. 6 Priedas. Privalomi TV ir kitai produkcijai techniniai reikalavimai programoms
Skaityti
9. 7 Priedas, Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
10. 8 Priedas. Komisijos vertinimo lentelė
Skaityti
11. 9 Priedas. Informacija apie projektą
Skaityti
12. 10 priedas. Partnerio vertinimo kriterijai
Skaityti