Vykstantys konkursai

Dabar vykstantys programų konkursai ir su jais susiję dokumentai.

1. Skelbimas teikti paraiškas
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 5 Priedas Techninė specifikacija
Skaityti
4. 6 Priedas Vertinimo lentelė
Skaityti
5. 7 Priedas Kriterijų lentelė
Skaityti
6. 9 Priedas Ekspertų vertinimo metodika
Skaityti
7. 10 Priedas Vertinimo gairių tvarka
Skaityti
8. 1 Priedas Pažyma apie tiekėjo vykdytas sutartis (I etapas)
Skaityti
9. 8 Priedas Fizinio asmens paraiška (I etapas)
Skaityti
10. 8 Priedas Juridinio asmens paraiška (I etapas)
Skaityti
11. 4 Priedas Laisvos formos deklaracija (I etapas)
Skaityti
12. 2 Priedas Pasiūlymo forma (II etapas)
Skaityti
13. 3 Priedas Laidos sąmata (II etapas)
Skaityti
14. 11 Priedas Informacija apie kūrybinės grupės narių patirtį (II etapas)
Skaityti
1. Skelbimas
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
1 Pirkimo dalis TV programų teksto redagavimo ir tekstų parengimo subtitravimui paslaugos
Skaityti
2 Pirkimo dalis TV programų parengimo garsinimui paslaugos
Skaityti
3 Pirkimo dalis LRT užsienio produkcijos vertimų redagavimo paslaugos
Skaityti
4 Pirkimo dalis LRT užsienio produkcijos vertimų (ilgalaikių, kasdienių serialų ir/ar kt.) redagavimo paslaugos
Skaityti
Skelbimas
Skaityti
Pirkimo dokumentai
Skaityti
1 Priedas Pasiūlymo forma
Skaityti
2 Priedas Sąmata
Skaityti
3 Priedas Resursų sąrašas
Skaityti
4 Priedas Techninė specifikacija
Skaityti
5 Priedas Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Skaityti
6 Priedas Privalomi TV techniniai reikalavimai programoms
Skaityti
7 Priedas Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
8 Priedas Komisijos pasiūlymų vertinimo lentelė
Skaityti