Vykstantys konkursai

Dabar vykstantys programų konkursai ir su jais susiję dokumentai.

2) PIRKIMO SĄLYGOS
Skaitymui
3) 1 priedas_Pasiūlymo forma
Pildymui
4) 2 priedas_Programos sąmata
Pildymui
5) 3 priedas_LRT_reikalaujamų_Resursų_sąrašas
Pildymui
6) 4_priedas_Techninė specifikacija
Skaitymui
7) 5 Priedas Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir ekonominio naudingumo metodika
Skaitymui
8) 6 Priedas_Komisijos/Ekspertų pasiūlymų vertinimo lentelė
Skaitymui
2023-04-11 raštas dėl pasiulymų pateikimo termino pratęsimo ir pirkimo sąlygų tikslinimo
Skaityti
1. Skelbimas teikti paraiškas
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 5 Priedas Techninė specifikacija
Skaityti
4. 6 Priedas Vertinimo lentelė
Skaityti
5. 7 Priedas Kriterijų lentelė
Skaityti
6. 9 Priedas Ekspertų vertinimo metodika
Skaityti
7. 10 Priedas Vertinimo gairių tvarka
Skaityti
8. 1 Priedas Pažyma apie tiekėjo vykdytas sutartis (I etapas)
Skaityti
9. 8 Priedas Fizinio asmens paraiška (I etapas)
Skaityti
10. 8 Priedas Juridinio asmens paraiška (I etapas)
Skaityti
11. 4 Priedas Laisvos formos deklaracija (I etapas)
Skaityti
12. 2 Priedas Pasiūlymo forma (II etapas)
Skaityti
13. 3 Priedas Laidos sąmata (II etapas)
Skaityti
14. 11 Priedas Informacija apie kūrybinės grupės narių patirtį (II etapas)
Skaityti
INFORMACIJA DĖL PASIŪLYMŲ TEIKIMO (II PROGRAMŲ PIRKIMO) ETAPO
Skaityti
Ataskaita 30 ir 31 pirkimo dalims
Skaityti