Skelbiamas naujas konkursas LRT etikos kontrolieriaus pareigoms

Pranešimai žiniasklaidai

Antradienį, LRT tarybos posėdžio metu, vyko balsavimas dėl kandidatų paskyrimo naujoms LRT etikos kontrolieriaus pareigoms eiti, tačiau balsavimo metu pritrūkus balsų, nebuvo patvirtinta nei viena kandidatūra. Viešas konkursas bus skelbiamas iš naujo.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai LRT įstatymo redakcijai pasikeitė visuomeninio transliuotojo valdymas: panaikinta LRT administracinė komisija, kuri konsultavo Tarybą ir generalinį direktorių finansų ir vadybos klausimais, prie LRT tarybos įkurti komitetai, sudaryti iš Tarybos ir nepriklausomų narių. Taip pat atsirado Etikos kontrolieriaus ir LRT vidaus audito tarnybos vadovo pareigybės.

Etikos kontrolierius prižiūrės, kaip LRT žurnalistai laikosi Visuomenės informavimo etikos kodekso, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos dėl žurnalistikos etikos ir LRT žurnalistų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos taisyklių bei principų, skatins laikytis profesinės etikos, pagal savo kompetenciją nagrinės ir rengs atsakymus į asmenų skundus dėl žurnalistikos etikos taisyklių pažeidimo.

Vykdant pretendentų atranką vertinama darbo patirtis, asmeninės savybės, organizaciniai gebėjimai ir žinios, svarbios Etikos kontrolieriaus funkcijoms vykdyti, bei motyvacija.

Konkursą Etikos kontrolieriaus pareigoms eiti skelbia Taryba ir vykdo Taryba, Konkurso komisija bei LRT administracija. Apie naują konkursą bus pranešta portale LRT.lt.

LRT etikos kontrolierių į pareigas viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai renka LRT taryba.  LRT taryba etikos kontrolierių iš pareigų ir atleidžia.

Taip pat bus atnaujintas konkursas ir LRT vidaus audito tarnybos vadovo pareigybei.  

Miglė Savickaitė
Atstovė ryšiams su visuomene

Pranešimai žiniasklaidai