Vykstantys konkursai

Dabar vykstantys programų konkursai ir su jais susiję dokumentai.

Skelbimas
Skaityti
Pirkimo sąlygos
Skaityti
Priedai
Skaityti
2) PIRKIMO SĄLYGOS
Skaitymui
3) 1 priedas_Pasiūlymo forma
Pildymui
4) 2 priedas_Programos sąmata
Pildymui
5) 3 priedas_LRT_reikalaujamų_Resursų_sąrašas
Pildymui
6) 4_priedas_Techninė specifikacija
Skaitymui
7) 5 Priedas Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir ekonominio naudingumo metodika
Skaitymui
8) 6 Priedas_Komisijos/Ekspertų pasiūlymų vertinimo lentelė
Skaitymui
2023-04-11 raštas dėl pasiulymų pateikimo termino pratęsimo ir pirkimo sąlygų tikslinimo
Skaityti