Paskelbtas konkursas LRT etikos kontrolieriaus pareigoms

LRT taryba paskelbė viešą konkursą eiti etikos kontrolieriaus(-ės) pareigas. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki birželio 22 dienos.

Pretenduoti į šias pareigas gali Lietuvos Respublikos piliečiai, įgiję humanitarinių ar socialinių mokslų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, turintys ne mažesnę kaip 10 metų darbo pagal įgytą specialybę patirtį, būti nepriekaištingos reputacijos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei atitinkantys kitus konkurso apraše nustatytus reikalavimus.

Vykdant Pretendentų atranką, bus vertinama darbo patirtis, asmeninės savybės, organizaciniai gebėjimai ir žinios, svarbios Etikos kontrolieriaus funkcijoms vykdyti, bei motyvacija.

LRT etikos kontrolierių į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Taryba. Tarybos sprendimas dėl Etikos kontrolieriaus skyrimo ir atleidimo yra priimamas LRT įstatymo, Įstatų ir Tarybos reglamento nustatyta tvarka.

Etikos kontrolierius prižiūri, kaip LRT žurnalistai laikosi LRT žurnalistų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos taisyklių bei principų, skatina laikytis profesinės etikos, pagal savo kompetencijas nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus dėl žurnalistikos etikos taisyklių pažeidimo. Su Etikos kontrolieriaus veiklos nuostatais galima susipažinti čia.

Dokumentus pretendentams pristatyti reikia iki š.m. birželio 22 dienos.

Visą informaciją apie konkursą rasite adresu https://apie.lrt.lt/karjera/konkursas-etikos-kontrolieriaus-es-pareigoms.