Parengtos LRT vertybės – atvirumas, inovatyvumas, nepriklausomumas ir patikimumas

Visuomeninis transliuotojas pagal 2023-2027 m. LRT strategiją naujai parengė organizacijos vertybes, kuriomis vadovaujasi visa LRT. Kartu su darbuotojais parengtos vertybės ir jų aprašas yra LRT misijos pagrindas, todėl jomis vadovaujamasi darbo procesuose, vidiniuose ir išoriniuose renginiuose, darbuotojų veikloje ir jos vertinime.

„Kaip ir kiekviena organizacija, visuomeninis transliuotojas parengė savo vertybes bei gaires, kaip jų laikytis visiems organizacijos nariams. Todėl LRT darbuotojai buvo įtraukti į vertybių ir jų aprašo rengimą – buvo vykdoma apklausa, tyrimas bei fokus grupės, kurios padėjo suprasti, kiek LRT strategijoje iškeltos vertybės yra svarbios, suprantamos ir naudojamos kasdienėje LRT veikloje.

Darbui su LRT bendruomenės nariais skyrėme itin daug dėmesio – labai svarbu, kad šie iškelti veiklos principai būtų ne skambios frazės, o kasdienio gyvenimo organizacijoje dalis“, – apie naujai parengtą LRT vertybių aprašą teigia projektui vadovavęs LRT Administravimo ir veiklos vystymo departamento vadovas Tomas Rytel.

LRT vertybės yra įtvirtintos 2023-2027 m. LRT strategijoje – rengiant dokumentą buvo diskutuojama su darbuotojais bei LRT tarybos nariais, kokiomis vertybėmis turėtų vadovautis visuomeninis transliuotojas. LRT strategijoje įtvirtintos vertybės – atvirumas požiūriams, dialogui, bendradarbiavimui, inovatyvumas žurnalistikos, kūrybos, technologijų, vadybos srityse, nepriklausomumas – nešališkumas, politinis neutralumas, visuomenės interesų atstovavimas, patikimumas – kokybė, objektyvumas, profesionalumas.

Šios vertybės buvo integruotos į kasdienį LRT gyvenimą bei veiklą – 2023 m. vyko apklausa bei LRT kultūros ir vertybių tyrimas, kuriuose darbuotojai išsakė savo nuomonę apie LRT vertybines gaires.

2024-aisiais vyko fokus grupės, kuriose darbuotojai siūlė, kaip stiprinti naująsias vertybes, į ką svarbu atkreipti dėmesį vystant LRT kultūrą bei kartu ėmėsi darbo aprašyti, kokius veiksmus reiškia kiekviena LRT vertybė. Vertybių elgsenų aprašas buvo įtvirtintas VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vertybių elgsenų aprašų dokumente.

Siekiant LRT vertybes įtvirtinti įvairiais būdais, šiais metais LRT erdvėje buvo sukurta speciali freska, kurios autorius – dailininkas ir gatvės meno kūrėjas Artur Širin-EttoJa. Šiame piešinyje ne tik įamžinti įvairūs LRT atributai, bet ir visos keturios LRT vertybės, kurias spalvingame kūrinyje gali atrasti visi poilsio erdvės lankytojai.