Monika Garbačiauskaitė-Budrienė perrinkta antrai kadencijai į EBU vykdomąją valdybą

Gruodžio 2 d. Ženevoje vykusioje 89-oje Europos transliuotojų sąjungos (EBU) generalinėje asamblėjoje LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kartu su dar aštuoniais Europos visuomeninės žiniasklaidos atstovais buvo išrinkta EBU vykdomosios valdybos nare 2023–2024 m. kadencijai.

Naujoji EBU vykdomoji valdyba išrinkta EBU narių atstovams balsuojant už kandidatūras, kurias prieš tai atrinko ir asamblėjai pateikė specialusis EBU nominacijos komitetas.

„EBU vykdomajai valdybai teko dirbti precedento neturinčių socialinių, politinių, ekonominių krizių ir karo paženklintu metu. Tokiomis aplinkybėmis visai valdybai, įskaitant ir mane, dažnai tekdavo priimti sunkius sprendimus tam, kad EBU galėtų toliau sėkmingai veikti plėtodama visuomeninę žiniasklaidą. Daugumos kadenciją baigiančios valdybos narių perrinkimas rodo pasitikėjimą visa valdyba ir atskirais jos nariais bei sprendimais, – sakė LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. – Ši situacija taip pat privertė EBU iš naujo permąstyti visuomeninės žiniasklaidos vertybes, ypač nepriklausomybę, ir tai, kaip EBU galėtų geriau prisidėti prie to, kad šių vertybių paisoma ir jos saugomos EBU narių.“

EBU valdyba atsakinga už EBU politikos ir strategijos įgyvendinimą. Valdybą sudaro devyni nariai, renkami dvejiems metams, taip pat valdybai pirmininkaujantis prezidentas bei viceprezidentas, renkami atskira procedūra.

„Naujoje valdyboje tęsiu darbą siekdama, kad EBU liktų ištikima savo vertybėms ir remtų savo narius. Tarp mano prioritetų valdyboje ateinantiems dvejiems metams – skatinti tarp EBU narių diskusijas ir keitimosi patirtimi iniciatyvas, padedančias visuomeniniams transliuotojams, ypač mažoms organizacijoms mūsų regione, bendrai spręsti visuomenės susiskaldymo ir mažėjančio pasitikėjimo žiniasklaida problemas, geriau pasiruošti skaitmeninės transformacijos iššūkiams ir geriau patenkinti mūsų auditorijų lūkesčius”, – kalbėjo Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Aštuoni iš devynių naujos valdybos narių šias pareigas ėjo kadenciją baigiančioje valdyboje ir jas tęs kartu su EBU prezidente Delphine Ernotte Cunci (France Télévisions) ir viceprezidentu Petru Dvořáku (Čekijos televizija). Valdybos nariai atstovauja šioms visuomeninės žiniasklaidos organizacijoms: BBC (Jungtinė Karalystė), BR (Vokietija), LRT, „Rai“ (Italija), RTP (Portugalija), Švedijos radijui SR, SRG SSR (Šveicarija), UA:PBC (Ukraina) ir Vatikano radijui.

Vykdomoji valdyba teikia rekomendacijas ir pasiūlymus generalinei asamblėjai dėl strategijos, naujų narių ar asocijuotų narių priėmimo, narystės sustabdymo ar nutraukimo, EBU komitetų ir darbo grupių darbo organizavimo ir naujų grupių steigimo, narystės mokesčių, taip pat teikia EBU generalinei asamblėjai biudžeto ir strateginį planus.

Kaip EBU valdybos narė M. Garbačiauskaitė-Budrienė taip pat eina EBU Audito komiteto nario pareigas ir vykdo valdybos asmens ryšiams su EBU Naujienų komitetu funkcijas. Ji yra pirmoji Baltijos šalių visuomeninių transliuotojų atstovė, einanti šias aukštas pareigas EBU.

LRT yra svarbiausio pasaulyje visuomeninę žiniasklaidą vienijančio profesinio aljanso narė nuo 1993 m. EBU atstovauja visuomeninių transliuotojų interesams ir juos gina tarptautiniu ir vietos mastu, taip pat padeda nariams įsigyti ir kurti aukščiausios kokybės turinį, dalytis tarpusavyje geriausia patirtimi ir žiniomis, burti ekspertų bendruomenę. EBU palaiko televizijos ir radijo programų mainų sistemas Eurovision ir Euroradio, per kurias nariai ir partneriai dalijasi naujienų, sporto ir muzikos renginių įrašais ir tiesioginėmis transliacijomis. EBU organizuoja bendrus pramoginius ir kultūros projektus, svarbiausias jų – tarptautinis „Eurovizijos“ dainų konkursas.

Dabar EBU jungia 112 žiniasklaidos organizacijų 56 valstybėse Europoje ir už jos ribų, taip pat asocijuotus narius Azijoje, Afrikoje, JAV ir Pietų Amerikoje.

Kiti du LRT atstovai – Radijo departamento vadovas Giedrius Masalskis ir Interneto departamento vadovas Ričardas Baltaduonis – yra EBU Radijo ir Skaitmeninio komitetų, atsakingų už EBU veiklos atskirose sektoriuose valdymą, nariai.