LRT parengti dirbtinio intelekto panaudojimo pricipai

LRT nuolat stengiasi tobulėti ir žengti koja kojon su naujausiomis technologijomis – viena iš jų pastaruoju metu tapo dirbtinis intelektas. Norint pasinaudoti šios priemonės teikiamais privalumais vykdant visuomeninio transliuotojo misiją informuoti, ugdyti ir telkti visuomenę, LRT parengė principus, kurie nustato atsakingą DI naudojimą.

LRT pateikia tik objektyvią, patikimą informaciją, šviečia visuomenę, suteikia jai kokybišką pramogą, užtikrina žodžio laisvę, suteikia tik tokią informaciją, kuri neklaidina ir padeda visuomenei suvokti politinius, socialinius, kultūrinius procesus – dirbtinio intelekto (DI) naudojimas niekada negali kelti pavojaus LRT patikimumui.

„Naudodami dirbtinį intelektą LRT veikloje, nešame visą redakcinę atsakomybę už šiais įrankiais sukurtą turinį – jie ne tik bus naudojami tik įsitikinus, jog yra suderinami su etiškos žurnalistikos principais, bet ir visa atsakomybė liks žmogaus rankose – LRT patikimumas yra svarbiausia. Taip pat imsimės papildomų apsaugos priemonių prieš melagienas, šviesime auditoriją apie DI veikimo principus, naudas ir grėsmes“, – teigia Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Dokumente nurodoma, jog DI panaudojimo principai yra vienodai taikomi visiems LRT darbuotojams, bei kūrybiniams darbuotojams, kurie tiesiogiai kuria arba prisideda prie LRT turinio, – padalinių vadovams, žurnalistams, reporteriams, programų vedėjams, redaktoriams, prodiuseriams. LRT DI panaudojimo principai taip pat taikomi išorės prodiuseriams, su kuriais LRT yra sudariusi audiovizualinių kūrinių prodiusavimo, teisių perdavimo ir transliavimo sutartis.

Siekiant dar didesnio skaidrumo, turinio fragmentai, sugeneruoti DI, bus aiškiai pažymėti.

Naudojant DI įrankius bus užtikrinamas jų saugumas, jie bus vertinami IT specialistų, taip pat bus vertinama su DI panaudojimu susijusi rizika, algoritmų priimami sprendimai bei veikla.

Su dokumentu galima susipažinti čia.