Auditorijos duomenys

Kurdami ir transliuodami šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas siekiame, kad turinys būtų aktualus, įdomus, prasmingas. Tai, kad mūsų pastangos nelieka nepastebėtos, liudija ir nuosekliai auganti LRT auditorija.

TV auditorija
Plačiau
Portalo auditorija
Plačiau
Radijo auditorija
Plačiau