Konkursų archyvas

Informacija apie anksčiau įvykusius konkursus.

1. Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 1 Priedas. Pasiūlymo forma
Skaityti
4. 2 Priedas. Sąmata
Skaityti
5. 3 Priedas. Techninė specifikacija
Skaityti
6. 4 Priedas. Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Skaityti
7. 5 Priedas. Privalomi TV techniniai reikalavimai programoms
Skaityti
8. 6 Priedas. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
9. 7 Priedas. Komisijos vertinimo lentelė
Skaityti
10. Ataskaita
Skaityti
1. Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 1 Priedas. Pasiūlymo forma
Skaityti
4. 2 Priedas. Sąmata
Skaityti
5. 3 Priedas. Informacija apie kūrybinės grupės narių patirtį
Skaityti
6. 4 Priedas. Privalomi TV techniniai reikalavimai programoms
Skaityti
7. 5 Priedas. Techninė specifikacija
Skaityti
8. 6 Priedas. Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Skaityti
9. 7 Priedas. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo lentelė
Skaityti
10. 8 Priedas. Komisijos vertinimo lentelė
Skaityti
11. Konkurso ataskaita
Skaityti
1. Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 1 Priedas. Pasiūlymo forma
Skaityti
4. 2 Priedas. Sąmata
Skaityti
5. 3 Priedas. Resursų sąrašas
Skaityti
6. 4 Priedas. Techninė specifikacija
Skaityti
7. 5 Priedas. Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Skaityti
8. 6 Priedas. Privalomi TV techniniai reikalavimai programoms
Skaityti
9. 7 Priedas. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
10. 8 Priedas. Komisijos vertinimo lentelė
Skaityti
11. Ataskaita
Skaityti
1. Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 1 Priedas. Pasiūlymo forma
Skaityti
4. 2 Priedas. Sąmata
Skaityti
5. 3 Priedas. Resursų sąrašas
Skaityti
6. 4 Priedas. Techninė specifikacija
Skaityti
7. 5 Priedas. Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Skaityti
8. 6 Priedas. Privalomi TV techniniai reikalavimai programoms
Skaityti
9. 7 Priedas. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
10. 8 Priedas. Komisijos vertinimo lentelė
Skaityti
11. Konkurso ataskaita
Skaityti
TV NAUJIENŲ TARNYBOS VINJEČIŲ IR SKIRTUKŲ GAMYBOS PASLAUGŲ PIRKIMO ATASKAITA
Skaityti
1. Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
2. Pirkimo sąlygos
Skaityti
3. 1 priedas. Pasiūlymo forma
Skaityti
4. 2 priedas. Laisvos formos deklaracija
Skaityti
5. 3 priedas. Kvalifikaciniai reikalavimai
Skaityti
6. 4 priedas. Techninė specifikacija
Skaityti
7. Techninės specifikacijos 1 priedėlis – Demonstracinės versijos užduotis LTN vinjetei
Skaityti
8. 5 priedas. Vertinimo gairių tvarka
Skaityti
9. Vertinimo gairių tvarkos 1 priedėlis – Ekspertų vertinimo lentelė
Skaityti
10. Vertinimo gairių tvarkos 2 priedėlis – Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
Pirkimo sąlygos
Skaityti
1 Priedas Pasiūlymo forma
Skaityti
2 priedas Techninė specifikacija
Skaityti
3 Priedas Laisvos formos deklaracija
Skaityti
4 priedas Informacija apie specialistų patirtį
Skaityti
Skelbiamos apklausos ataskaita
Skaityti
Skelbiamos apklausos ataskaita
Skaityti
Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
Pirkimo sąlygos
Skaityti
1 Priedas Pasiūlymo forma
Skaityti
2 Priedas Sąmata
Skaityti
3 Priedas Resursų sąrašas
Skaityti
4 Priedas Techninė specifikacija
Skaityti
5 Priedas Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Skaityti
6 Priedas Privalomi TV techniniai reikalavimai programoms
Skaityti
7 Priedas Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
8 Priedas Komisijos vertinimo lentelė
Skaityti
Skelbiamos apklausos ataskaita
Skaityti
Skelbimas teikti pasiūlymus
Skaityti
1 Priedas Pasiūlymo forma
Skaityti
2 Priedas Sąmata
Skaityti
3 Priedas Techninė specifikacija
Skaityti
4 Priedas Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Skaityti
5 Priedas Privalomi TV techniniai reikalavimai programoms
Skaityti
6 Priedas Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Skaityti
7 Priedas Komisijos vertinimo lentelė
Skaityti
01. Kvietimas
Plačiau
02. Pirkimo dokumentai
Plačiau
03. Pasiūlymo forma
Plačiau
04. Sąmata
Plačiau
05. Laisvos formos deklaracija
Plačiau
06. Pažyma apie tiekėjo įvykdytas sutartis
Plačiau
07. Techninė specifikacija
Plačiau
08. Komisijos vertinimo lentelė
Plačiau
09. Ekspertų vertinimo metodika
Plačiau
10. Vertinimo gairių tvarka
Plačiau
11. Pažyma dėl TV serialo scenarijaus sukūrimo paslaugų
Plačiau
12. Papildoma informacija
Plačiau
TV serialo scenarijaus ataskaita
Skaityti
Skelbimas teikti pasiūlymus
Plačiau
Pirkimo sąlygos
Plačiau
1 priedas Pasiūlymo forma
Plačiau
2 priedas Sąmata
Plačiau
3 priedas Resursų sąrašas
Plačiau
4 priedas Techninė specifikacija
Plačiau
5 priedas Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Plačiau
6 priedas Privalomi TV techniniai reikalavimai
Plačiau
7 priedas Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Plačiau
8 priedas Komisijos vertinimo lentelė
Plačiau
Ataskaita
Plačiau
2021/2022 metų TV sezono konkurso ataskaita
Skaityti
2021/2022 metų TV sezono konkurso ataskaita (27 pirkimo dalis)
Skaityti
1. Skelbimas teikti paraiškas
Plačiau
2. Pirkimo sąlygos
Plačiau
3. Techninė specifikacija
Plačiau
4. Vertinimo lentelė
Plačiau
5. Kriterijų lentelė
Plačiau
6. Ekspertų vertinimo metodika
Plačiau
7. Vertinimo gairių tvarka
Plačiau
8. Prezentacija
Plačiau
I etapas. 1. Pažyma apie tiekėjo vykdytas sutartis
Plačiau
I etapas. 2. Fizinio asmens paraiška
Plačiau
I etapas. 3. Juridinio asmens paraiška
Plačiau
I etapas. 4. Laisvos formos deklaracija
Plačiau
II etapas. 1. Pasiūlymo forma
Plačiau
II etapas. 2. Resursų sąrašas
Plačiau
II etapas. 3. Laidos sąmata
Plačiau
II etapas. 4. Informacija apie kūrybinės grupės narių patirtį
Plačiau
Informacija dėl II-ojo etapo
Plačiau
1. Skelbimas teikti pasiūlymus
Plačiau
2. Pirkimo sąlygos
Plačiau
3. 1 priedas. Pasiūlymo forma
Plačiau
3. 2 priedas. Sąmata
Plačiau
3. 3 priedas. Resursų sąrašas
Plačiau
3. 4 priedas. Techninė specifikacija
Plačiau
3. 5 priedas. Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Plačiau
3. 6 priedas. Privalomi TV techniniai reikalavimai
Plačiau
3. 7 priedas. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika
Plačiau
3. 8 priedas. Komisijos vertinimo lentelė
Plačiau
Skelbiamos apklausos ataskaita
Plačiau
01. Informacija dėl II radijo programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų pirkimo etapo
Plačiau
I etapas. 01. Paraiškų teikimo termino pratęsimas
Plačiau
I etapas. 02. Paraiškų pildymo atmintinė
Plačiau
I etapas. 1. Kvietimas
Plačiau
I etapas. 2. Fizinio asmens paraiška
Plačiau
I etapas. 3. Juridinio asmens paraiška
Plačiau
I etapas. 4. Pažyma apie tiekėjo vykdytas sutartis
Plačiau
II etapas. 1. Pirkimo dokumentai
Plačiau
II etapas. 2. Pasiūlymo forma
Plačiau
II etapas. 3. Resursų sąrašas
Plačiau
II etapas. 4. Laidos sąmata
Plačiau
II etapas. 5. Techninė specifikacija
Plačiau
II etapas. 6. Kriterijų lentelė
Plačiau
II etapas. 7. Vertinimo lentelė
Plačiau
II etapas. 8. Vertinimo gairių tvarka
Plačiau
II etapas. 9. Ekspertų vertinimo metodika
Plačiau
Projektų pirkimo konkurso ataskaita
Skaityti
2020 metų neskelbiamos apklausos ataskaita
Plačiau
2020 metų rudens konkurso ataskaita
Plačiau
I etapas. 1. Kvietimas
Plačiau
I etapas. 2. Fizinio asmens paraiška
Plačiau
I etapas. 3. Juridinio asmens paraiška
Plačiau
I etapas. 4. Pažyma apie tiekėjo vykdytas sutartis
Plačiau
II etapas. 1. Pirkimo dokumentai
Plačiau
II etapas. 2. Pasiūlymo forma
Plačiau
II etapas. 3. Resursų sąrašas
Plačiau
II etapas. 4. Laidos sąmata
Plačiau
II etapas. 5. Techninė specifikacija
Plačiau
II etapas. 6. Kriterijų lentelė
Plačiau
II etapas. 7. Vertinimo lentelė
Plačiau
II etapas. 8. Vertinimo gairių tvarka
Plačiau
II etapas. 9. Ekspertų vertinimo metodika
Plačiau
Informacija dėl II Programų pirkimo etapo
Plačiau
Pasiūlymo pildymo atmintinė
Plačiau
2020 m. pavasario programų konkurso ataskaita
Plačiau
Ekspertų vertinimo metodika
Plačiau
Esminė informacija
Plačiau
Fizinio asmens paraiška
Plačiau
INFORMACIJA DĖL II PROGRAMŲ PIRKIMO ETAPO
Plačiau
Juridinio asmens paraiška
Plačiau
Kriterijų lentelė
Plačiau
Kvietimas
Plačiau
Laidos sąmata konkursui
Plačiau
Pasiūlymo forma
Plačiau
Pasiūlymo pildymo atmintinė
Plačiau
Pažyma apie teikėjo vykdytas sutartis
Plačiau
Pirkimo dokumentai
Plačiau
Resursų sąrašas
Plačiau
Techninė specifikacija
Plačiau
Vertinimo gairių tvarka
Plačiau
Vertinimo lentelė
Plačiau
01. SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS
Plačiau
02. Pirkimo sąlygos
Plačiau
03. 1 priedas. Pasiūlymo forma
Plačiau
04. 2 priedas. Sąmata
Plačiau
05. 3 priedas. Resursų sąrašas
Plačiau
06. 4 priedas. Techninė specifikacija
Plačiau
07. 5 priedas. Kokybiniai reikalavimai TV programoms
Plačiau
08. 6 priedas. Privalomi TV techniniai reikalavimai
Plačiau
09. 7 priedas. Vertinimo metodika
Plačiau
10. 8 priedas. Komisijos vertinimo lentelė
Plačiau
11. Naujametinės programos pirkimo ataskaita
Plačiau
1 priedas. Pasiūlymo forma
Plačiau
2 priedas. Techninė specifikacija
Plačiau
LED EKRANŲ BEI APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS
Plačiau
Pirkimo procedūrų ataskaita
Plačiau
1 priedas: pasiūlymo forma
Plačiau
2 priedas: techninė specifikacija
Plačiau
Apšvietimo nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimo sąlygos
Plačiau
Konkurso ataskaita
Plačiau
2019 metų neskelbiamos apklausos ataskaita
Plačiau
1 priedas: pažyma apie teikėjo vykdytas sutartis (I etapas)
Plačiau
2 priedas: pasiūlymo forma (II etapas)
Plačiau
3 priedas: programos sąmata konkursui (II etapas)
Plačiau
4 priedas: resursų sąrašas (II etapas)
Plačiau
5 priedas: techninė specifikacija (II etapas)
Plačiau
6 priedas: vertinimo lentelė (II etapas)
Plačiau
7 priedas: kriterijų lentelė (II etapas)
Plačiau
8 priedas: fizinio asmens paraiška (I etapas)
Plačiau
8 priedas: juridinio asmens paraiška (I etapas)
Plačiau
Konkurso ataskaita
Plačiau
Pasiūlymo pildymo atmintinė
Plačiau
Pirkimo sąlygos (II etapas)
Plačiau
Pirkimo sąlygų tikslinimas (II etapas)
Plačiau
Sąlygų tikslinimas (II etapas)
Plačiau
Skelbimas teikti paraiškas
Plačiau
Tiekėjo paklausimas (II etapas)
Plačiau
1 priedas: pasiūlymo forma
Plačiau
2 priedas: techninė specifikacija
Plačiau
Apšvietimo bei scenos konstrukcijų įrangos nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimo dokumentai
Plačiau
Pirkimo ataskaita
Plačiau
1 priedas: pasiūlymo forma
Plačiau
2 priedas: techninė specifikacija
Plačiau
LED ekranų paslaugos pirkimo apklausa
Plačiau
Pirkimo ataskaita
Plačiau
1 priedas
Plačiau
2 priedas
Plačiau
Pirkimo ataskaita
Plačiau
Sinchroninio vertimo paslaugų pirkimo sąlygos
Plačiau
Atsakymas į tiekėjo paklausimą (II etapas)
Plačiau
Fizinio asmens paraiška. 8 priedas (I etapas)
Plačiau
Kriterijų lentelė. 7 priedas (II etapas)
Plačiau
Pasiūlymo forma. 2 priedas (II etapas)
Plačiau
Pažyma apie teikėjo vykdytas sutartis. 1 priedas (I etapas)
Plačiau
Pirkimo sąlygos (II etapas)
Plačiau
Pirkimo sąlygų tikslinimas (II etapas)
Plačiau
Programos sąmata konkursui. 3 priedas (II etapas)
Plačiau
Programų konkurso ataskaita
Plačiau
Resursų sąrašas. 4 priedas (II etapas)
Plačiau
Skelbimas teikti paraiškas (I etapas)
Plačiau
Techninė specifikacija. 5 priedas (II etapas)
Plačiau
Vertinimo lentelė. 6 priedas (II etapas)
Plačiau
Dokumentų tikslinimas (II etapas)
Plačiau
Fizinio asmens paraiška. 8 priedas (I etapas)
Plačiau
Juridinio asmens paraiška. 8 priedas (I etapas)
Plačiau
Kriterijų lentelė. 7 priedas (II etapas)
Plačiau
Kvietimas teikti paraiškas (I etapas)
Plačiau
Laidos sąmata konkursui. 3 priedas (II etapas)
Plačiau
Pasiūlymo forma. 2 priedas (II etapas)
Plačiau
Pažyma apie teikėjo vykdytas sutartis. 1 priedas (I etapas)
Plačiau
Pirkimo dokumentai (II etapas)
Plačiau
Privalomi programų techniniai reikalavimai. 5 priedas (II etapas)
Plačiau
Programų pirkimo ataskaita
Plačiau
Resursų sąrašas. 4 priedas (II etapas)
Plačiau
Vertinimo lentelė. 6 priedas (II etapas)
Plačiau
Pasirašytų sutarčių sąrašas
Plačiau
Pirkimų ataskaita
Plačiau
Programų konkurso informacija
Plačiau
Programų konkurso tematika. 1 priedas
Plačiau
2020 m. pavasario programų konkurso ataskaita
Plačiau
Ekspertų vertinimo metodika
Plačiau
Esminė informacija
Plačiau
Fizinio asmens paraiška
Plačiau
INFORMACIJA DĖL II PROGRAMŲ PIRKIMO ETAPO
Plačiau
Juridinio asmens paraiška
Plačiau
Kriterijų lentelė
Plačiau
Kvietimas
Plačiau
Laidos sąmata konkursui
Plačiau
Pasiūlymo forma
Plačiau
Pasiūlymo pildymo atmintinė
Plačiau
Pažyma apie teikėjo vykdytas sutartis
Plačiau
Pirkimo dokumentai
Plačiau
Resursų sąrašas
Plačiau
Techninė specifikacija
Plačiau
Vertinimo gairių tvarka
Plačiau
Vertinimo lentelė
Plačiau