Konkursų archyvas

Informacija apie anksčiau įvykusius konkursus.

LED ekranų bei aptarnavimo paslaugų pirkimas 2020 m.

 • 1 priedas. Pasiūlymo forma

 • 2 priedas. Techninė specifikacija

 • LED EKRANŲ BEI APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS

 • Pirkimo procedūrų ataskaita

TV programų apšvietimo įrangos nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimas

 • 1 priedas: pasiūlymo forma

 • 2 priedas: techninė specifikacija

 • Apšvietimo nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimo sąlygos

 • Konkurso ataskaita

2019 m. rudens programų konkursas

 • 1 priedas: pažyma apie teikėjo vykdytas sutartis (I etapas)

 • 2 priedas: pasiūlymo forma (II etapas)

 • 3 priedas: programos sąmata konkursui (II etapas)

 • 4 priedas: resursų sąrašas (II etapas)

 • 5 priedas: techninė specifikacija (II etapas)

 • 6 priedas: vertinimo lentelė (II etapas)

 • 7 priedas: kriterijų lentelė (II etapas)

 • 8 priedas: fizinio asmens paraiška (I etapas)

 • 8 priedas: juridinio asmens paraiška (I etapas)

 • Konkurso ataskaita

 • Pasiūlymo pildymo atmintinė

 • Pirkimo sąlygos (II etapas)

 • Pirkimo sąlygų tikslinimas (II etapas)

 • Sąlygų tikslinimas (II etapas)

 • Skelbimas teikti paraiškas

 • Tiekėjo paklausimas (II etapas)

Apšvietimo bei scenos konstrukcijų įrangos nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimas

 • 1 priedas: pasiūlymo forma

 • 2 priedas: techninė specifikacija

 • Apšvietimo bei scenos konstrukcijų įrangos nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimo dokumentai

 • Pirkimo ataskaita

LED ekranų nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimas 2019 m.