Konkursų archyvas

Informacija apie anksčiau įvykusius konkursus.

MOTINOS IR TĖVO DIENOS KONCERTINIŲ PROGRAMŲ SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMAS

 • 1. Skelbimas teikti pasiūlymus

 • 2. Pirkimo sąlygos

 • 3. 1 priedas. Pasiūlymo forma

 • 3. 2 priedas. Sąmata

 • 3. 3 priedas. Resursų sąrašas

 • 3. 4 priedas. Techninė specifikacija

 • 3. 5 priedas. Kokybiniai reikalavimai TV programoms

 • 3. 6 priedas. Privalomi TV techniniai reikalavimai

 • 3. 7 priedas. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika

 • 3. 8 priedas. Komisijos vertinimo lentelė

 • Skelbiamos apklausos ataskaita

RADIJO PROGRAMŲ SUKŪRIMO IR JŲ GAMINIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS

 • 01. Informacija dėl II radijo programų sukūrimo ir jų gaminimo paslaugų pirkimo etapo

 • I etapas. 01. Paraiškų teikimo termino pratęsimas

 • I etapas. 02. Paraiškų pildymo atmintinė

 • I etapas. 1. Kvietimas

 • I etapas. 2. Fizinio asmens paraiška

 • I etapas. 3. Juridinio asmens paraiška

 • I etapas. 4. Pažyma apie tiekėjo vykdytas sutartis

 • II etapas. 1. Pirkimo dokumentai

 • II etapas. 2. Pasiūlymo forma

 • II etapas. 3. Resursų sąrašas

 • II etapas. 4. Laidos sąmata

 • II etapas. 5. Techninė specifikacija

 • II etapas. 6. Kriterijų lentelė

 • II etapas. 7. Vertinimo lentelė

 • II etapas. 8. Vertinimo gairių tvarka

 • II etapas. 9. Ekspertų vertinimo metodika

2020 metų neskelbiamos apklausos ataskaita

 • 2020 metų neskelbiamos apklausos ataskaita

2020 m. rudens TV programų konkursas

 • 2020 metų rudens konkurso ataskaita

 • I etapas. 1. Kvietimas

 • I etapas. 2. Fizinio asmens paraiška

 • I etapas. 3. Juridinio asmens paraiška

 • I etapas. 4. Pažyma apie tiekėjo vykdytas sutartis

 • II etapas. 1. Pirkimo dokumentai

 • II etapas. 2. Pasiūlymo forma

 • II etapas. 3. Resursų sąrašas

 • II etapas. 4. Laidos sąmata

 • II etapas. 5. Techninė specifikacija

 • II etapas. 6. Kriterijų lentelė

 • II etapas. 7. Vertinimo lentelė

 • II etapas. 8. Vertinimo gairių tvarka

 • II etapas. 9. Ekspertų vertinimo metodika

 • Informacija dėl II Programų pirkimo etapo

 • Pasiūlymo pildymo atmintinė

2020 m. pavasario programų pirkimų konkursas

Naujametinės TV programos pirkimas

 • 01. SKELBIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS

 • 02. Pirkimo sąlygos

 • 03. 1 priedas. Pasiūlymo forma

 • 04. 2 priedas. Sąmata

 • 05. 3 priedas. Resursų sąrašas

 • 06. 4 priedas. Techninė specifikacija

 • 07. 5 priedas. Kokybiniai reikalavimai TV programoms

 • 08. 6 priedas. Privalomi TV techniniai reikalavimai

 • 09. 7 priedas. Vertinimo metodika

 • 10. 8 priedas. Komisijos vertinimo lentelė

 • 11. Naujametinės programos pirkimo ataskaita

LED ekranų bei aptarnavimo paslaugų pirkimas 2020 m.

 • 1 priedas. Pasiūlymo forma

 • 2 priedas. Techninė specifikacija

 • LED EKRANŲ BEI APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS

 • Pirkimo procedūrų ataskaita

TV programų apšvietimo įrangos nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimas

 • 1 priedas: pasiūlymo forma

 • 2 priedas: techninė specifikacija

 • Apšvietimo nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimo sąlygos

 • Konkurso ataskaita

2019 metų neskelbiamos apklausos ataskaita

 • 2019 metų neskelbiamos apklausos ataskaita

2019 m. rudens programų konkursas

 • 1 priedas: pažyma apie teikėjo vykdytas sutartis (I etapas)

 • 2 priedas: pasiūlymo forma (II etapas)

 • 3 priedas: programos sąmata konkursui (II etapas)

 • 4 priedas: resursų sąrašas (II etapas)

 • 5 priedas: techninė specifikacija (II etapas)

 • 6 priedas: vertinimo lentelė (II etapas)

 • 7 priedas: kriterijų lentelė (II etapas)

 • 8 priedas: fizinio asmens paraiška (I etapas)

 • 8 priedas: juridinio asmens paraiška (I etapas)

 • Konkurso ataskaita

 • Pasiūlymo pildymo atmintinė

 • Pirkimo sąlygos (II etapas)

 • Pirkimo sąlygų tikslinimas (II etapas)

 • Sąlygų tikslinimas (II etapas)

 • Skelbimas teikti paraiškas

 • Tiekėjo paklausimas (II etapas)

Apšvietimo bei scenos konstrukcijų įrangos nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimas

 • 1 priedas: pasiūlymo forma

 • 2 priedas: techninė specifikacija

 • Apšvietimo bei scenos konstrukcijų įrangos nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimo dokumentai

 • Pirkimo ataskaita

LED ekranų nuomos bei aptarnavimo paslaugų pirkimas 2019 m.

Sinchroninio vertimo paslaugų pirkimas

2019 m. pavasario programų konkursas

 • Atsakymas į tiekėjo paklausimą (II etapas)

 • Fizinio asmens paraiška. 8 priedas (I etapas)

 • Kriterijų lentelė. 7 priedas (II etapas)

 • Pasiūlymo forma. 2 priedas (II etapas)

 • Pažyma apie teikėjo vykdytas sutartis. 1 priedas (I etapas)

 • Pirkimo sąlygos (II etapas)

 • Pirkimo sąlygų tikslinimas (II etapas)

 • Programos sąmata konkursui. 3 priedas (II etapas)

 • Programų konkurso ataskaita

 • Resursų sąrašas. 4 priedas (II etapas)

 • Skelbimas teikti paraiškas (I etapas)

 • Techninė specifikacija. 5 priedas (II etapas)

 • Vertinimo lentelė. 6 priedas (II etapas)

Rudens programų konkursas 2018 m.

 • Dokumentų tikslinimas (II etapas)

 • Fizinio asmens paraiška. 8 priedas (I etapas)

 • Juridinio asmens paraiška. 8 priedas (I etapas)

 • Kriterijų lentelė. 7 priedas (II etapas)

 • Kvietimas teikti paraiškas (I etapas)

 • Laidos sąmata konkursui. 3 priedas (II etapas)

 • Pasiūlymo forma. 2 priedas (II etapas)

 • Pažyma apie teikėjo vykdytas sutartis. 1 priedas (I etapas)

 • Pirkimo dokumentai (II etapas)

 • Privalomi programų techniniai reikalavimai. 5 priedas (II etapas)

 • Programų pirkimo ataskaita

 • Resursų sąrašas. 4 priedas (II etapas)

 • Vertinimo lentelė. 6 priedas (II etapas)

Pavasario programų konkursas 2018 m.

 • Pasirašytų sutarčių sąrašas

 • Pirkimų ataskaita

 • Programų konkurso informacija

 • Programų konkurso tematika. 1 priedas

2020 m. pavasario programų pirkimų konkursas