Labdaros koncertai

LRT transliuoja renginius, labdaros koncertus, kurių metu renkamos piniginės lėšos socialiai pažeidžiamoms grupėms remti, visuomenei aktualioms socialinėms problemoms spręsti. Už visus šiuos renginius ir jų metu surinktų lėšų panaudojimą viešai atsiskaito renginių organizatoriai.

Renginių, kurių metu renkamos lėšos, transliavimo taisyklės

Susiję dokumentai

  • Koncerto „Laiškas mamai“ ataskaita

  • „Maltiečių sriuba 2018“ projekto ataskaita

  • „Maltiečių sriuba 2020“ projekto ataskaita

  • Paramos koncerto „Gyventi gera“ ataskaita

  • Projekto „Dainuokim kartu“ ataskaita

  • Renginio „Kartu iki pergalės“ ataskaita

  • „Už pergalę gyventi 2019“ projekto ataskaita

  • „Vienos kėdės istorija“ projekto ataskaita