Visų Lietuvos žurnalistų biblija – Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas.

Visgi sau, kaip visuomeniniam transliuotojui, mes siekiame taikyti aukščiausius profesinės etikos standartus. Jų siekti padeda LRT žurnalistų bendruomenės sukurtas dar vienas profesinės etikos orientyras – LRT žurnalistų etikos kodeksas, papildantis Visuomenės informavimo kodeksą.

LRT žurnalistų etikos kodekso pažeidimus nagrinėja LRT žurnalistų etikos komisija.
LRT ŽURNALISTŲ ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS