Vytautas Petras Plečkaitis

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas iki 2022 m. rugsėjo 1 dienos.

  • Kovo 11-osios nepriklausomybės Akto signataras, istorikas, diplomatas, valstybės veikėjas.
  • 1972 m. už antitarybinę veiklą pašalintas iš universiteto, kurį vėliau baigė neakivaizdžiai.
  • Aktyviai dalyvavo Sąjūdyje, buvo Sąjūdžio Seimo narys.
  • Išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, dirbo Užsienio reikalų komisijoje.
  • 1992 m. išrinktas į LR Seimą, buvo Lietuvos – Lenkijos parlamentinės grupės pirmininkas ir Lietuvos – Vokietijos parlamentinės grupės vicepirmininkas.
  • 1996 m. paskirtas ambasadoriumi Ukrainoje, vėliau ambasadorius Moldovai ir Gruzijai reziduojant Kijeve iki 2001 m. Grįžęs į Lietuvą dirbo užsienio reikalų ministro patarėju, 2005 m. pabaigoje paskirtas generaliniu konsulu Ženevoje, 2007 m. vasarą – pirmuoju atkurtos Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Šveicarijoje reziduojant Berne. Šias pareigas ėjo iki 2010 m. rugpjūčio.
  • Su autorių kolektyvu 1991 m. išleido knygelę apie Lietuvos valdovus „Iš kur mes atėjome“, su Janu Wydackiu 1998 m. išleido knygą „Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917 – 1994“. 2013 m. išleido knygą „Šveicarija, kurios nepažįstame. Ambasadoriaus įžvalgos. Mitai, realybė, paralelės“. 2015 m. išleido knygą apie pirmąjį Lietuvos Respublikos ambasadorių, varpininką, leidėją ir žurnalistą J. Šaulį „Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys. Demokratas, valstybininkas,diplomatas“.
  • Spaudoje ir interneto portaluose skelbia tekstus vidaus ir užsienio politinio bei visuomeninio gyvenimo klausimais, yra Jerzy Giedroyco fondo valdybos narys.