Giedrė Švedienė

Delegavo Lietuvos Respublikos Prezidentė. Tarybos narės įgaliojimai iki 2024 gegužės 11 dienos.

  • 1991 metais G. Švedienė yra įgijusi ekonomistės-analitikės (ekonominė kibernetika) aukštojo mokslo diplomą Vilniaus universitete, taip pat baigusi magistro studijas dvejuose universitetuose: 1992 metais – Ekonomikos mokslų magistrą Centrinės Europos Universitete Prahoje, o 2001 metais – Bankininkystės ir finansų magistrą Giordano dell’Amore Foundation Milane.
  • 1996 - 1999 metais dirbo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje.
  • 2000 - 2004 metais Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje buvo ES paramos skyriaus vedėja, 2004 – 2006 m. – struktūrinės politikos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Briuselyje.
  • 2006 – 2009 metais buvo ministerijos sekretorė Vidaus reikalų ministerijoje, kur formavo regioninę politiką ir koordinavo jos įgyvendinimą.
  • 2009 – 2010 metais dirbo Valstybės kontrolės departamento, atliekančio savivaldybių auditus, direktore, 2010 – 2015 metais Valstybės kontroliere.
  • 2016 – 2018 metais dirbo Lietuvos pramonininkų konfederacijos vykdomąja direktore.