Dalia Kutraitė-Giedraitienė

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas. Tarybos nario įgaliojimai iki 2022 m. rugsėjo 1 dienos.

  • Žurnalistė, Lietuvos politinė bei visuomenės veikėja.
  • Baigusi VU žurnalistikos specialybę daugiau nei du dešimtmečius dirbo Lietuvos Televizijoje (dabar LRT): rengė ir vedė televizijos laidas „Nojaus arka”, „Viltys ir likimai”, „Renome”, „Atgarsiai”, „Dalia Kutraitė kalbina” ir kt. Vėliau kūrybinį darbą derino su administraciniu: vadovavo kūrybiniam susivienijimui „Jūsų studija”, TV Programų Direkcijai, Televizijai. Kurį laiką ėjo Televizijos ir Radijo generalinio direktoriaus pareigas.
  • Sukūrė keletą dokumentinių filmų, išleido knygas televizijoje rengtų interviu pagrindu „Dalia Kutraitė kalbina“.
  • Stažavo Danijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
  • 1998 m. pradėjo dirbti Vilniaus Mero Patarėja ryšiams su visuomene. Vėliau dirbo Vyriausybės Kanclere, Seimo nare, vadovavo Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijai, vėliau - Lietuvos Respublikos Prezidento vidaus politikos grupei.
  • Visą laiką tobulinosi komunikacijos ir ryšių su visuomene srityje ir tapo viena pirmųjų profesionalių Lietuvoje. Kartu su kolegomis inicijavo, įgyvendino ir viešino garsiausius nacionalinius projektus tokius, kaip „Nacionalinė pažangos premija“, skirtą verslo ir mokslo bendradarbiavimui skatinti, bei Lietuvos vardo garsinimui skirtą „Tūkstantmečio odisėja. Tautinė giesmė aplink pasaulį“.
  • Dėsto Vilniaus Uuniversitete žurnalistikos, ryšių su visuomene ir verslo vadybos studentams. Suteiktas partnerystės docento vardas. Be paskaitų universitete veda praktinius efektyvios komunikacijos mokymus įvairių profesijų žmonėms – verslo vadovams, valstybinių ir visuomeninių organizacijų darbuotojams. Nors mokymų temos įvairios – bet visų jų esmė – padėti žmonėms nepasimesti triukšmingame mūsų laikų informacijos sraute ir apsisaugoti nuo informacijos pertekliaus keliamų grėsmių.
  • Yra Valstybės pažangos tarybos narė, P. Abukevičiaus konkurso, renkančio geriausią filmą apie Lietuvos gamtą, vertinimo komisijos pirmininkė, atstovaujanti LRT.