Teisinė atsakomybė

1. Intelektinės nuosavybės teisės

LRT radijo ir televizijos programų, LRT pavadinimo, prekės ženklų, kitos intelektinės nuosavybės, identifikuojančios LRT/licencijų, kuriomis naudojasi LRT, davėjus/trečiuosius asmenis ir jų produktus bei paslaugas, teisės priklauso LRT/licencijų davėjams/trečiosioms šalims. Bet koks LRT radijo ir televizijos programų ar jų dalies, LRT pavadinimo, prekės ženklų, identifikuojančių LRT/licencijų, kuriomis naudojasi LRT, davėjus/trečiuosius asmenis ir jų produktus bei paslaugas, kitos intelektinės nuosavybės, kurių teisės priklauso LRT/licencijų davėjams/tretiesiems asmenims, naudojimas ar teisių naudotis tokia intelektine nuosavybe perdavimas/suteikimas be LRT/licencijų davėjų/trečiųjų asmenų sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas išimtis, laikomas neteisėtu.

Be LRT sutikimo ir be atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį (LRT) leidžiama naudoti LRT transliacijas arba jų įrašus Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisų įstatymo 58 str. nustatytais atvejais.

Visais kitais atvejais, asmenys, pageidaujantys atgaminti, transliuoti ar kitu būdu komerciniais tikslais naudoti LRT programų įrašų kopijas, privalo kreiptis į Komunikacijos ir teisių valdymo departamento Archyvų skyriaus teisių valdymo  vadybininką telefonais +370 5 2363127, +370 699 33329 arba teisių valdymo specialistą telefonu +370 5 2363058 ir sudaryti tokios programos įrašo kopijos panaudojimo sutartį.


2. Straipsniai ir komentarai

Griežtai draudžiama LRT interneto svetainėje paskelbtą informaciją be LRT sutikimo atgaminti ir padaryti viešai prieinama kitose interneto svetainėse ar tradicinėse žiniasklaidos priemonėse arba bet kuriuo kitu belaidžiu būdu bet kokiu kitu ženklų, garsų ir vaizdų siuntimo prietaisu, platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti LRT kaip šaltinį.

LRT neįsipareigoja publikuoti vartotojo atsiųstos informacijos ir pasilieka teisę ją redaguoti, nederindama jos su ją atsiuntusiu asmeniu, nebent tai prieštarautų LRT ir informaciją pateikusio asmens išankstiniam susitarimui.
LRT neatsako už savo interneto svetainėje pateiktos informacijos turinį šiais atvejais:

  • kai ją pateikia svetainės vartotojas (už vartotojų atsiliepimus, komentarus, kitą vartotojo pateiktą informaciją);
  • už kitų interneto svetainių, kurių nuorodos yra LRT interneto svetainėje, turinį;
  • Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 54 str. nurodytais atvejais.

LRT negarantuoja, jog nuorodos į LRT svetainėje pateiktas kitas interneto svetaines per Jūsų paiešką bus tikslios, o Jūsų paieškos rezultatai - išsamūs.
LRT pasilieka teisę pašalinti necenzūrinius, įžeidžiančius ir kitus įstatymams prieštaraujančius skaitytojų komentarus. Prašome informuoti lrt.lt redaktorius apie tokius įrašus interneto svetainėje. Prašome rašyti el. paštu puslapis@lrt.lt.


3. Asmens duomenys

LRT interneto svetainės vartotojas sutinka, kad LRT rinktų, tvarkytų ir saugotų asmeninę informaciją apie vartotoją, kurią gavo vartotojui apsilankius LRT interneto svetainėje, įvairiais teisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

  • Susisiekti su vartotoju;
  • Teikti paslaugas (pvz. vartotojui paprašius, atsiųsti jam naujienlaiškį apie naujas paslaugas ir pan.).

LRT įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti vartotojo asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo.