Socialinė atsakomybė

LRT – didžiausia žiniasklaidos grupė Lietuvoje, kurioje dirba beveik 600 žmonių. Savo veiklą LRT grindžia socialinės atsakomybės principais – rūpinasi kiekvienu savo žmogumi, tausoja aplinką, remia ir skatina socialines iniciatyvas tiek įmonės viduje, tiek ir Lietuvoje.

LRT rūpinasi darbuotojais

 • Sudaro sąlygas įsitraukti į įmonės veiklą, vykdo apklausas, kviečia dalyvauti teikiant siūlymus, kaip gerinti įmonės veiklą.
 • Skiria didelį dėmesį darbuotojų profesionalumui ir kompetencijoms ugdyti.
 • Rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata, remia darbuotojus sunkių gyvenimiškų situacijų atveju, visi darbuotojai apdrausti papildomu sveikatos draudimu.
 • Skatina darbuotojų fizinį aktyvumą, LRT komandos nuolat dalyvauja įvairiuose sporto renginiuose, žygiuose.
 • Sudaro papildomas galimybes kolektyvui dalyvauti kultūriniame gyvenime, apsilankant kultūros renginiuose, festivaliuose, teatruose.
 • LRT veikia senjorų – buvusių LRT darbuotojų – klubas.

LRT siekia prisidėti prie aplinkos saugojimo ir tausojimo

 • LRT mažina kasdienėje veikloje naudojamo popieriaus kiekį. Įstaigoje įdiegta dokumentų valdymo sistema, leidžianti dirbti su dokumentais elektroninėje erdvėje, juos tvirtinti, kaupti bei saugoti, žurnalistų bei programų vedėjų veikloje pasitelkti mobilieji įrenginiai, įdiegta centralizuota spausdinimo sistema, leidžianti kontroliuoti spausdinimo apimtis.
 • LRT darbuotojai skatinami rūšiuoti atliekas, įstaigos patalpose pastatytos dėžės plastikui ir popieriui išrūšiuoti.
 • Sena, nusidėvėjusi įranga keičiama modernia, energijos išteklius taupančia įranga, atsisakoma kaitrinių ir liuminescencinių lempų – jos keičiamos į LED technologijas. 

LRT remia socialines iniciatyvas

 • Dalyvauja socialinėse akcijose, prisidėdama prie jų viešinimo.
 • Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, kad jaunimui būtų  sudarytos sąlygos žengti pirmuosius profesinius žingsnius, suteikia materialią bazę bei profesionalų pagalbą praktiką atliekantiems studentams.
 • Skatina darbuotojus dalyvauti socialinėje veikloje. LRT darbuotojai aktyviai dalyvauja  organizuojamose kraujo donorystės akcijose.