Darbą pradeda naujai paskirti LRT tarybos nariai

Pranešimai žiniasklaidai
Jovita Bazevičiūtė

Nuo gegužės 20 d. darbą pradeda trys naujai paskirti LRT tarybos nariai – Lietuvos švietimo tarybos deleguotas Kauno technologijos universiteto rektorius Eugenijus Valatka, pakeisiantis profesorę Viliją Targamadzę, Lietuvos vyskupų konferencijos deleguota diplomatė, kultūros istorikė Irena Vaišvilaitė, pakeisianti Darių Chmieliauską, ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos deleguotas kino režisierius Arūnas Matelis, pakeisiantis poetą Kornelijų Platelį. Taip pat darbus tęs antrai kadencijai Lietuvos mokslo tarybos paskirtas teisininkas Darijus Beinoravičius.

„LRT tarybai tenka atsakingas vaidmuo – prižiūrėti, kaip vykdoma svarbi visuomeninio transliuotojo misija ir užtikrinamas jo nepriklausomumas. Taip pat stebėti, kad Lietuvos nacionalinis transliuotojas būtų valdomas skaidriai ir efektyviai. Reikia pasidžiaugti, kad Lietuvoje sukurtas ir išlaikomas efektyvus LRT valdymo modelis, kuris leidžia užsitikrinti, kad ir pati LRT taryba būtų nepriklausoma, kompetentinga, stipri ir skaidri. Dėkoju kadenciją baigusiems tarybos nariams ir sveikinu naujai prisijungusiuosius. Tikiuosi, jie įneš savo dalį, kad LRT kuriama vertė visuomenei didėtų“, – sako LRT tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis.

LRT taryba yra aukščiausioji LRT valdymo institucija, atstovaujanti visuomenės interesams. Ji prižiūri, kaip yra vykdoma visuomeninio transliuotojo misija, renka generalinį direktorių, tvirtina LRT radijo ir televizijos programų sudėtį, metines pajamų ir išlaidų sąmatas bei jų vykdymo ataskaitas, vykdo kitas funkcijas. Dabartinis LRT valdymo modelis, sukurtas per ilgą LRT istoriją stengiantis subalansuoti galios centrų įtaką, yra pateikiamas kaip efektyvaus visuomeninio transliuotojo valdymo pavyzdys ir kitoms Europos valstybėms.

LRT taryba yra sudaroma 6 metams iš 12 asmenų, žinomų visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Po keturis tarybos narius skirtingu metu skiria Prezidentas ir Seimas, po vieną narį deleguoja Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir Lietuvos vyskupų konferencija.

LRT taryboje šiuo metu dirba Seimo deleguoti atstovai – žurnalistė, Vilniaus Universiteto partnerystės docentė Dalia Kutraitė-Giedraitienė, dailininkas Raimondas Savickas, diplomatas Vytautas Petras Plečkaitis, žurnalistas Liudvikas Gadeikis. Taip pat Prezidento deleguoti atstovai – ekonomistė Giedrė Švedienė, istorikas Norbertas Černiauskas, teisininkė Giedrė Lastauskienė, verslininkas Tomas Balžekas.


 

Jovita Bazevičiūtė
Jovita Bazevičiūtė
Atstovė ryšiams su visuomene

Pranešimai žiniasklaidai