Internetas


LRT.LT
LRT.LT – patikimų naujienų portalas, kuriame ne tik politikos, verslo temos, bet ir svarbiausios sporto, muzikos, kultūros aktualijos. Čia galima rasti ne tik originalią portalo žurnalistų parengtą medžiagą, aktualiausias žinias iš Lietuvos anglų bei rusų kalbomis, bet ir žiūrėti televizijos programas, klausytis radijo laidų ir susipažinti su neišsemiamu LRT archyvu.
Visus LRT kanalus portale LRT.LT galite žiūrėti ir klausyti tiesiogiai, kur bebūtumėte.


LRT Lituanica
LRT.LT esanti LITUANICA – tai specialus turinys, skirtas pasaulio lietuviams. Dėmesio čia sulaukia visi – ir dirbantieji Anglijos fabrikuose, ir padariusieji įspūdingas karjeras bei šiandien padedantys Lietuvai tautiečiai, gyvenantys kaimynystėje ir tolimiausiuose pasaulio kampeliuose. Kanalas integruoja visų rūšių informaciją: tiek įvairius tekstus, tiek vaizdo ir garso turinį.

 Susipažinkite su LRT Lituanica 

LRT.LT svetainės auditorija