Laidų kontaktai


Audrius Giržadas, audrius.girzadas@lrt.lt
Vyriausiasis prodiuseris
Laidos: „Šok su žvaigžde“, „Eurovizijos“ konkursai, specialios visuomeninės programos ir Seimo transliacijos, specialieji ir muzikos projektai, koncertai.

Marius Siparis, marius.siparis@lrt.lt
Prodiuseris
Laidos: „Kultūros diena“, „Auksinis protas“, „Kas ir kodėl“, „Kelias į namus“, „Ypatingas būrys“, LRT PLIUS specialiosios transliacijos, LRT filmuojami spektakliai.

Stasys Grigaliūnas, stasys.grigaliunas@lrt.lt
Prodiuseris
Laidos: „LRT forumas“, „Pasaulio lietuvių žinios“, „Klausimėlis“, „Pradėk nuo savęs“, loterija „Perlas“ „Istorijos detektyvai“, „Vartotojų kontrolė“, „Mes nugalėjom“, „Misija-pasaulio Lietuva. Sujunkime Lietuvą“, į gestų kalbą verčiamos LRT TELEVIZIJOS kanalo programos, transliuojamos LRT PLIUS kanale.

Renata Daraškevičienė, renata.daraskeviciene@lrt.lt
Prodiuserė
Laidos: „Kultūrų kryžkelė“, „Krikščionio žodis“, „Šventadienio mintys“, „Mūsų miesteliai“, „Linija, spalva, forma“, „Atspindžiai. Paveldo kolekcija“, „Stop juosta“, „Lietuva mūsų lūpose“, „Kelias“, „Anapus čia ir dabar“, „Stambiu planu“, „7 Kauno dienos“, religinės transliacijos.
Lolita Bytautaitė, lolita.bytautaite@lrt.lt
Prodiuserė
Laidos: „Stilius“, „Daiktų istorijos“, „Ryto suktinis su Zita Kelmickaite“, „Gustavo enciklopedija“, „Beatos virtuvė“, „Vakaras su Edita“, „Neužmiršti“, „Bloga mergaitė“, lietuviški dokumentiniai, vaidybiniai filmai ir serialai, LRT kuriami dokumentiniai filmai, apybraižos.

Olga Ziuzinienė, olga.ziuziniene@lrt.lt
Prodiuserė
Laidos: „Gyvenk be skolų“, „Visi kalba“, „(Ne)Emigrantai“, „Mokslo sriuba“, „Kultūringai su Nomeda“, „Klauskite daktaro“, „Nacionalinė ekspedicija“, „Į sveikatą!“, „Dviračio žinios“, „Savaitė su „Dviračio žiniomis“, „Mūsų gyvūnai“, „Euromaxx“, „Teatras“.

Jonas Vilimas, jonas.vilimas@lrt.lt
Prodiuseris
Koncertai, festivaliai, muzikiniai spektakliai ne LRT studijose.

Irma Tiškutė, irma.tiskute@lrt.lt
Prodiuserė
Laidos: „Už kadro“, „Šiandien prieš 100 metų“, „Laisvės kaina. Disidentai“ .

Nemira Poškienė, nemira.poskiene@lrt.lt
Prodiuserė
Laidos: „Gražiausios poetų dainos“, „Duokim garo!“, „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, „Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus“, „Sveikinimų koncertas“, koncertais LRT studijose.


Justė Komskytė-Vaiciekiūtė, juste.komskyte@lrt.lt

Laidos: „Lietuva mūsų lūpose“, „Pasaulio teisuoliai“, „Gyvenimo spalvos“, „Literatūros pėdsekys“, „Brandūs pokalbiai“, „Tėčio reikalai“.