Laidų kontaktai


Audrius Giržadas
Vyriausiasis prodiuseris
Laidos: „Eurovizijos“ konkursai, specialios visuomeninės programos ir Seimo transliacijos, specialieji ir muzikos projektai, koncertai.
Marius Siparis
Prodiuseris
Laidos: „Ten būti čia. Australija“, „Kultūros diena“, LRT PLIUS specialiosios transliacijos, LRT filmuojami spektakliai.
Stasys Grigaliūnas
Prodiuseris
Laidos: „LRT forumas“, „Pasaulio lietuvių žinios“, „Istorijos perimetrai“, „Klausimėlis“, „Pradėk nuo savęs“, loterija „Perlas“ „Istorijos detektyvai“, „Vartotojų kontrolė“, „Auksinis protas“, „Kas ir kodėl?“, „Nacionalinė paieškų tarnyba“, „Mes nugalėjom“, „Gimtoji žemė“, „Nuo Baltijos iki Bengalijos“, „Misija-pasaulio Lietuva. Sujunkime Lietuvą“, į gestų kalbą verčiamos LRT TELEVIZIJOS kanalo programos, transliuojamos LRT PLIUS kanale.
Renata Daraškevičienė
Prodiuserė
Laidos: „Krikščionio žodis“, „Kultūrų kryžkelė“, „Šventadienio mintys“, „Mūsų miesteliai“, „Linija, spalva, forma“, „Atspindžiai. Paveldo kolekcija“, „Stop juosta“, „Lietuva mūsų lūpose“, „Kelias“, „Anapus čia ir dabar“, „Stambiu planu“, „7 Kauno dienos“, „Kultūrų kryžkelė“, „Misija: Vilnija“ religinės transliacijos.
Lolita Bytautaitė
Prodiuserė
Laidos: „Stilius“, „Durys atsidaro“, „Ryto suktinis su Zita Kelmickaite“, „Gyvenimas“, „Gustavo enciklopedija“, „Beatos virtuvė“, „Vakaras su Edita“, „Gimę tą pačią dieną“, „Neužmiršti“, „Bloga mergaitė“, lietuviški dokumentiniai, vaidybiniai filmai ir serialai, LRT kuriami dokumentiniai filmai, apybraižos.
Olga Ziuzinienė
Prodiuserė
Laidos: „(Ne)Emigrantai“, „Specialus tyrimas“, „Mokslo sriuba“, „Kultūringai su Nomeda“, „Klauskite daktaro“, „Nacionalinė ekspedicija“, „Daiktų istorijos“, „Į sveikatą!“, „Dviračio žinios“, „Mūsų gyvūnai“, „Euromaxx“, „Kultmisijos“, „Karinės paslaptys“, „Keliai. Mašinos. Žmonės“, „Gyventi kaime gera. Veikime kartu“.
Jonas Vilimas
Prodiuseris
Koncertai, festivaliai, muzikiniai spektakliai ne LRT studijose.
Irma Tiškutė
Prodiuserė
Laidos: „Už kadro“, „Šiandien prieš 100 metų“, „Laisvės kaina. Disidentai“ .
Nemira Poškienė
Prodiuserė
Laidos: „Mano mama gamina geriau“, „Gražiausios poetų dainos“, „Du balsai - viena širdis“, „Duokim garo!“, „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, „Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus“, „Sveikinimų koncertas“, koncertais LRT studijose.