Darbo skelbimai

Konkursas Vidaus audito tarnybos vadovo (-ės) pareigoms

Reikalavimai pretendentui: 

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 10 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
 • patirtis audito, verslo konsultacijų ar rizikų valdymo srityse būtų privalumas;
 • 5 metų vadovaujančio darbo patirtis būtų privalumas;
 • puikiai išmanyti LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, audito metodiką, standartus, kitus norminius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis;
 • gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
 • labai geri bendradarbiavimo ir konfliktų valdymo įgūdžiai, gebėjimas laikytis konfidencialumo, nešališkumo principų ir vadovaujamasi audito profesinės etikos principais;
 • išmanyti vidaus kontrolės sistemą, rizikos valdymo principus ir organizacijos procesus;
 • gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir komandos veiklą;
 • atsakingumas, kruopštumas, atvirumas naujovėms ir pokyčiams;
 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

Vykdant pretendentų atranką, vertinama darbo patirtis, asmeninės savybės, organizaciniai gebėjimai ir žinios, svarbios šioms funkcijoms vykdyti, bei motyvacija.

Pagal LRT įstatymo 17 str. 2 p. LRT vidaus audito tarnybos vadovas į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. LRT vidaus audito tarnybos vadovas pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Pretendentas privalo pateikti: 

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsamų curriculum vitae;
 • Vidaus audito tarnybos veiklos viziją (ne daugiau kaip 5 puslapius).

Visi teikiami dokumentai turi būti patvirtinti pretendento kvalifikuotu el. parašu. Rekomenduojame parašui naudoti šias programas: https://www.gosign.lt/lt/ arba https://www.dokobit.com/lt/.

Dokumentų lauksime iki š.m. kovo 12 dienos adresu personalas@lrt.lt. Siųskite dokumentus su nuoroda „Vidaus audito tarnybos vadovas (-ė)“.

Darbo užmokestis nuo 3800 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Tikslus darbo užmokestis priklauso nuo turimų kompetencijų ir darbo patirties.

Pridedama: 

Prašymas leisti dalyvauti konkurse (Vidaus audito tarnybos vadovui).pdf

LRT konkurso vidaus audito tarnybos vadovo pareigoms eiti tvarkos aprašas.pdf 

LRT vidaus audito tarnybos veiklos nuostatai.pdf