Darbo skelbimai

Konkursas etikos kontrolieriaus (-ės) pareigoms

Reikalavimai pretendentui: 

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu; 
 • turėti humanitarinių ar socialinių mokslų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, teisinis išsilavinimas būtų privalumas;  
 • turėti ne mažesnę kaip 10 metų darbo pagal įgytą specialybę patirtį;  

 • žiniasklaidos teisės išmanymas būtų privalumas;

 • mediacijos patirtis būtų privalumas;

 • patirtis darbe su žiniasklaida būtų privalumas;

 • darbo patirtis etikos komisijoje, etikos pareigūno pareigybėje būtų privalumas;

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688; 

 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis; 

 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme. 

Vykdant Pretendentų atranką, vertinama darbo patirtis, asmeninės savybės, organizaciniai gebėjimai ir žinios, svarbios Etikos kontrolieriaus funkcijoms vykdyti, bei motyvacija. 

LRT įstatymo 15 str. 2 p. LRT etikos kontrolierių į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Taryba viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. LRT etikos kontrolierius pareigas eiti gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

Pretendentas privalo pateikti: 

 • nustatytos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse (aprašo 1 priedas); 
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

 • išsamų curriculum vitae; 

 • Etikos kontrolieriaus veiklos viziją (ne daugiau 5 puslapiai).

Visi teikiami dokumentai turi būti patvirtinti pretendento kvalifikuotu el. parašu. Rekomenduojame parašui naudoti šias programas:  https://www.gosign.lt/lt/ arba https://www.dokobit.com/lt/.  

Dokumentų lauksime iki š.m. kovo 12 dienos adresu personalas@lrt.lt. Siųskite dokumentus su nuoroda „Etikos kontrolierius (-ė)“. 

Darbo užmokestis nuo 3800 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Tikslus darbo užmokestis priklauso nuo turimų kompetencijų ir darbo patirties. 

Pridedama: 

Prašymas leisti dalyvauti konkurse (Etikos kontrolieriui).pdf

LRT konkurso etikos kontrolieriaus pareigoms eiti tvarkos aprašas.pdf

LRT etikos kontrolieriaus veiklos nuostatai.pdf