Konkursas etikos kontrolieriaus(-ės) pareigoms

Reikalavimai pretendentui:

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu;
 • turėti humanitarinių ar socialinių mokslų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, teisinis išsilavinimas būtų privalumas;
 • turėti ne mažesnę kaip 10 metų darbo pagal įgytą specialybę patirtį;
 • žiniasklaidos teisės išmanymas būtų privalumas;
 • mediacijos patirtis būtų privalumas;
 • patirtis darbe su žiniasklaida būtų privalumas;
 • darbo patirtis etikos komisijoje, etikos pareigūno pareigybėje būtų privalumas;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis;
 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

Vykdant Pretendentų atranką, vertinama darbo patirtis, asmeninės savybės, organizaciniai gebėjimai ir žinios, svarbios Etikos kontrolieriaus funkcijoms vykdyti, bei motyvacija. Pretendentų vertinimas atliekamas šiais būdais: testas ir užduotys raštu, pokalbis ir veiklos vizijos pristatymas, jei kitaip nenumato šis Aprašas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • nustatytos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse (aprašo 1 priedas);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsamų curriculum vitae;
 • Etikos kontrolieriaus veiklos viziją (ne daugiau 5 puslapiai).

Dokumentų lauksime iki š.m. rugpjūčio 16 dienos, 17 val. adresu personalas@lrt.lt. Siųskite dokumentus su nuoroda „Etikos kontrolierius (-ė)“.

Darbo užmokestis 4300 €/mėn. neatskaičius mokesčių.

Pridedama: