LRT biudžetas


LRT finansavimas yra skiriamas visuomeninio transliuotojo misijai vykdyti – teikti kokybišką, patikimą informaciją ir atspindėti nuomonių įvairovę, kurti turinį įvairioms visuomenės grupėms, transliuoti profesionalias šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, telkiančias ir vienijančias Lietuvos žmones.


LRT 2019 metų veiklos ataskaita

LRT 2019 metų finansinė ataskaita

Mums rūpi Jūsų nuomonė apie LRT

Tam, kad sėkmingai įgyvendintų misiją, LRT yra svarbus jos turinio pasiekiamumas. LRT iš viso valdo 7 žiniasklaidos priemones: 3 radijo programas (LRT RADIJAS, LRT KLASIKA, LRT OPUS), 2 televizijos programas (LRT TELEVIZIJA, LRT PLIUS), pasaulio lietuviams skirtą LRT LITUANICĄ ir naujienų portalą LRT.lt.

KAIP SUDAROMAS LRT BIUDŽETAS? 
Kitaip nei komercinėje žiniasklaidoje, kuri lėšų veiklai pirmiausia užsidirba iš reklamos ir vadinamųjų turinio rinkodaros projektų, visuomeninio transliuotojo eteryje komercinė reklama yra draudžiama.

Metinis LRT biudžetas yra tiesiogiai priklausomas nuo valstybės surenkamų mokesčių: LRT iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų dydis kiekvienais metais sudaro užpraeitų metų faktiškai gautų 1,5 procento valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 1,3 procento iš akcizo pajamų. Toks finansavimo modelis yra laikomas pažangiu, nes užtikrina didesnį visuomeninio transliuotojo nepriklausomumą nuo besikeičiančios politinės šalies valdžios sprendimų ir galimos reklamdavių įtakos.

  • 2019 m. valstybės biudžeto asignavimai LRT sudarė 41,6 mln. eurų.
  • 2020 m. LRT patvirtintas asignavimų planas sudaro 46,3 mln. eurų.
  • Nuo 2021 m. sausio 1 d. finansavimas LRT mažės – įsigaliojus naujai Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo redakcijai, biudžeto asignavimai LRT bus skiriami pagal formulę: 1 proc. (nebe 1,5 proc.) biudžeto pajamų iš GPM ir 1,3 proc. iš akcizo pajamų.

Lietuvos visuomeninio transliuotojo biudžetas yra vienas mažiausių tarp Europos transliuotojų sąjungos (EBU) narių – 3 kartus mažesnis nei EBU vidurkis. EBU, kurios narė LRT yra nuo 1993 m., turi 70 narių, visuomeninių transliuotojų, 56 pasaulio šalyse. 

Vienam Lietuvos gyventojui LRT per mėnesį 2019 m. kainavo 1,24 euro.

Komercinė reklama LRT radijo ir televizijos eteryje LRT įstatymu yra draudžiama nuo 2015 metų. 2019 m. vasarą LRT savo sprendimu komercinės reklamos atsisakė ir LRT.lt portale (nuo 2021 m. sausio 1 d. tai bus įtvirtinta ir įsigaliosiančiame naujame LRT įstatyme). Tačiau LRT yra leidžiama atlygintinai transliuoti rėmimo pranešimus apie socialinio, kultūrinio ir šviečiamojo pobūdžio renginius ir veiklą. Iš tokios veiklos, taip pat produkcijos sublicencijų ir pardavimo, patalpų nuomos LRT kasmet užsidirba papildomai lėšų. 2019 m. jos sudarė 2,5 mln. eurų. Šias lėšas LRT panaudoja einamaisiais ar vėlesniais metais savo misijai vykdyti, programų pirkimui ir kūrimui, filmų įsigijimui, darbuotojų motyvacijos programoms, taip pat šiomis lėšomis yra remiami lietuviško kino kūrėjai.

KAIP PASKIRSTOMAS LRT BIUDŽETAS? 
2019 m. LRT biudžeto sąnaudos sudarė 43,2 mln. eurų. Joms padengti buvo skirti ir biudžeto asignavimai, ir pačios LRT uždirbtos lėšos.

Daugiausia lėšų 2019 m. buvo skiriama turiniui kurti ir įsigyti. Dalį turinio (TV serialai, vaidybinis ir dokumentinis kinas, sporto transliacijos, kt.) LRT įsigyja iš Lietuvos ir užsienio nepriklausomų kūrėjų. Tai sudaro 61,55 proc. (26,6 mln. eurų) biudžeto. Kitą turinio (informacinio, pramoginio)  dalį LRT kuria savo vidiniais resursais. Prie LRT turinio kūrimo prisideda maždaug 85 proc. LRT darbuotojų. Iš viso personalui išlaikyti 2019 m. buvo skirta 31,58 proc. biudžeto.

Penktadalis LRT metinio biudžeto lėšų grįžta atgal į biudžetą kaip įvairūs valstybei mokami mokesčiai. 

Įvairiems mokesčiams LRT 2019 m. iš viso skyrė 12,67 mln. eurų:

  • 8,1 mln. eurų grįžo į valstybės biudžetą (GPM, PVM, socialinio draudimo, kt. mokesčiai);
  • 2,9 mln. eurų sumokėta Telecentrui (valstybės valdoma AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“);
  • 1,67 mln. eurų sumokėta autorių ir atlikėjų teises atstovaujančioms asociacijoms AGATA ir LATGA-A.