Partnerystės, socialinė reklama ir rėmimai


Partnerystės

LRT siekia prisidėti prie kokybiško, prasmingo turinio kūrimo ir žinių apie jį sklaidos, tad savo platformose suteikia galimybę transliuoti kultūrinę, socialinę ir šviečiamąją informaciją, informuoti apie vykstančius kultūros ir sporto renginius.

Suprasdami, kad galimybė LRT eteryje pristatyti remiančius prekės ženklus, kultūros ir sporto renginių organizatoriams padeda pritraukti daugiau lėšų ir kartu užtikrinti aukštesnę renginių kokybę, suteikiame galimybę pristatyti rėmėjus. LRT eteryje gali būti pristatomi sporto transliacijų rėmėjai, o TV arba radijo klipuose, anonsuojančiuose artėjantį renginį, gali būti pristatomi jį remiantys prekės ženklai (jų pristatymui skiriama iki 7 sekundžių).

Siekdami aktyviau prisidėti prie Lietuvos kultūrinio gyvenimo puoselėjimo ir rėmimo, kultūrinių, socialinių, šviečiamosios informacijos projektų organizatorius kviečiame kreiptis į LRT dėl partnerystės ir informacinio rėmimo. Per metus LRT suteikia ne daugiau kaip 48 Strateginio partnerio ir 60 Partnerio komunikacijos paketus. Tai, ar projektui gali būti suteiktas strateginio partnerio ar partnerio komunikacijos statusas, sprendžia darbo grupė atsižvelgdama į tai, ar projektas prisideda prie LRT strateginių tikslų įgyvendinimo ir Lietuvos demokratijos, kultūros, švietimo, inovacijų ir ekonomikos puoselėjimo, atliepia visuomenės interesus, prisideda prie LRT įvaizdžio stiprinimo, suteikia galimybę pristatyti kokybišką ir aktualų turinį. Platesnę informaciją apie atrankos kriterijus galima rasti „Partnerysčių tvarkos apraše“.

Taip pat kiekvieną mėnesį LRT socialiniams partneriams gali suteikti galimybę nemokamai transliuoti visuomenei svarbią, aktualią informaciją. Šios neatlygintinai skelbiamos informacijos kiekis ribotas ir vienam partneriui suteikiama 30 vaizdo arba garso klipų. Socialinio partnerio statusą, įvertinusi žinios svarbą arba aktualumą visuomenei, skiria speciali darbo grupė.

Komercinė ir politinė reklama draudžiama visuose LRT kanaluose: televizijoje, radijuje, naujienų portale.

Dėl kultūrinės, socialinės, šviečiamosios informacijos transliavimo ar sporto transliacijų rėmimų kviečiame kreiptis į Partnerysčių skyrių +3705 236 31 21, media@lrt.lt.


Dėl informacinio rėmimo ir partnerystės kviečiame užpildyti Partnerio formą ir atsiųsti ją Partnerysčių skyriui el. paštu media@lrt.lt.


Susiję dokumentai

  • LRT partnerio anketa

  • LRT partnerysčių įkainiai

  • Reklamos ir informacijos skleidimo LRT kanaluose aprašas