Partnerystės, socialinė reklama ir rėmimai


Įvairūs kultūriniai projektai, socialinės ar šviečiamosios iniciatyvos, svarbiausios valstybinės šventės savo auditoriją pasiekia per LRT: tarp laidų transliuojami garso ir vaizdo klipai arba rodomi reklaminiai skydeliai naujienų portale LRT.lt.

Neretai LRT bendradarbiauja su tokių projektų organizatoriais tapdamas informaciniu partneriu arba rėmėju. Taip įvairių projektų organizatoriai įgyja galimybę gauti nuolaidų, bendradarbiauti keičiantis turiniu ar įgyjant partnerysčių komunikacijos paketų.

KULTŪRINĖS, SOCIALINĖS IR ŠVIEČIAMOSIOS INFORMACIJOS TRANSLIAVIMAS

 • Informaciniai koncertų, parodų/mugių, kino, teatrų, konferencijų, sporto renginių klipai be arba su rėmėjų įvardijimo (-u). 
 • Informacija apie knygas, muzikos įrašus, filmus be rėmėjų įvardijimo.
 • Socialinių akcijų klipai, nurodant jų iniciatorių ir/ar rėmėją;
 • Valstybinių institucijų informacija apie jų vykdomą veiklą, socialines ir kitokias akcijas;
 • LRT ir partnerio bendros socialinės, šviečiamosios akcijos, renginiai.


Renginių, socialinių akcijų rėmėjai gali būti įvardinti klipo pabaigoje, išskiriant juos kaip renginio/socialinės akcijos rėmėjus, parodant logotipą ir įgarsinant rėmėjo pavadinimą. Rėmėjų įvardinimas negali trukti ilgiau negu 7 sek.

Kultūrinės, socialinės ir šviečiamosios informacijos klipų ir reklamjuosčių transliavimui taikomi oficialūs LRT įkainiai. Taip pat galima pretenduoti į partnerysčių komunikacijos paketus.

 

PARTNERYSČIŲ KOMUNIKACIJOS PAKETAI

Siekdami aktyviau prisidėti prie Lietuvos kultūrinio gyvenimo puoselėjimo ir rėmimo, kultūrinių, socialinių, šviečiamosios informacijos projektų organizatorius kviečiame kreiptis į LRT dėl partnerystės ir informacinio rėmimo.

Per kalendorinius metus LRT suteikia ne daugiau kaip 48 Strateginio partnerio ir 60 Partnerio komunikacijos paketus. Tai, ar projektui gali būti suteiktas strateginio partnerio ar partnerio komunikacijos statusas, sprendžia darbo grupė atsižvelgdama į tai, ar projektas prisideda prie LRT strateginių tikslų įgyvendinimo ir Lietuvos demokratijos, kultūros, švietimo, inovacijų ir ekonomikos puoselėjimo, atliepia visuomenės interesus, prisideda prie LRT įvaizdžio stiprinimo, suteikia galimybę pristatyti kokybišką ir aktualų turinį.

Organizacijai (renginiui), kuriai patvirtintas LRT STRATEGINIO PARTNERIO statusas neatlygintinai skiriamas viešinimo paketas:

Kanalas

Sekundės/parodymai

TV (LRT arba/ir LRT PLIUS programose)

1800 sek.

Radijas (LRT RADIJAS arba/ir LRT OPUS arba/ir LRT KLASIKA programose)

1500 sek.

LRT.lt portalas

150 000 parodymų


Strateginiam partneriui skiriamos transliacijos sekundės planuojamos taip, kad ne mažiau 40% transliacijų laiko būtų I ir II laiko juostose LRT TELEVIZIJA ir LRT RADIJAS programose arba/ir I laiko juostoje LRT PLIUS, LRT OPUS ir LRT KLASIKA programose.

Organizacijai (renginiui), kuriam patvirtintas LRT PARTNERIO statusas neatlygintinai skiriamas viešinimo paketas:

Kanalas

Sekundės/parodymai

TV (LRT arba/ir LRT PLIUS programose)

700 sek.

Radijas (LRT RADIJAS arba/ir LRT OPUS arba/ir LRT KLASIKA programose)

700 sek.

LRT.lt portalas

80 000 parodymų

   

Strateginiam partneriui skiriamos transliacijos sekundės planuojamos taip, kad ne mažiau 40% transliacijų laiko būtų I ir II laiko juostose LRT TELEVIZIJA ir LRT RADIJAS programose arba/ir I laiko juostoje LRT PLIUS, LRT OPUS ir LRT KLASIKA programose.


Susipažinti su projektais, kuriems nuo 2020 m. birželio 6 d. buvo suteikti LRT Strateginio partnerio ir Partnerio komunikacijos paketai galite čia .


SPORTO VARŽYBŲ IR KULTŪRINIŲ RENGINIŲ TRANSLIACIJOS RĖMIMAS

LRT televizijos ir radijo programose bei portale LRT.lt galimi sporto varžybų ir kultūrinių renginių transliacijų rėmimai. Galimų remti renginių sąrašą tvirtina LRT Taryba.

Kiekvieno rėmėjo sporto varžybų ar kultūrinio renginio rėmėjo užsklandai skiriamas sutartas kiekis sekundžių, bet bendras visų užsklandų laikas negali viršyti 40 sek.

Įsigyjant sporto varžybų ar kultūrinių renginių transliacijų rėmimą, rėmimo užsklandos rodomos ir prie remiamų varžybų ar kultūrinio renginio transliacijos anonsų.

Lažybų ir greituosius kreditus teikiančios bendrovės negali būti LRT televizijos ir radijo programose bei portale LRT.Lt transliuojamų sporto renginių rėmimų pranešimų užsakovėmis.


SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ

LRT socialiniams partneriams gali suteikti galimybę nemokamai transliuoti visuomenei itin svarbią bei aktualią informaciją. Šios, neatlygintinai skelbiamos informacijos, kiekis ribotas ir vienam partneriui suteikiama 30 vaizdo arba garso klipų per metus. Per mėnesį LRT neatlygintinai transliuoja ne daugiau kaip keturias skirtingų partnerių kampanijas.

 Socialinio partnerio statusą, įvertinusi žinios svarbą arba aktualumą visuomenei, skiria speciali darbo grupė.

Neatlygintinai LRT radijo ir televizijos programose (socialinės, kultūrinės, šviečiamosios informacijos blokuose) skelbiama:

 

Skubi/ būtina socialinė informacija;

Globali socialinė prevencinė informacija;

Socialinių projektų informacija;

Valstybės institucijų skelbiama aktuali/būtina socialinė/šviečiamoji informacija;

Socialiai pažeidžiamoms grupėms skirta socialinė informacija.

Valstybinės reikšmės renginių/projektų viešinimo informacija.


PARTNERIŲ RENGINIŲ TRANSLIAVIMAS

LRT gali transliuoti įvairius kultūrinius, sporto bei kitus visuomenei aktualius partnerių organizuojamus renginius. Sprendimą, kurie renginiai bus filmuojami ir transliuojami, priima LRT darbo grupė, atsižvelgama į renginio aktualumą, kokybę, jo vizualinį bei meninį išpildymą, ar siūlomas renginys prisideda prie LRT strateginių tikslų ar LRT Kultūros startegijos įgyvendinimo.

Renginiai gali būti transliuojami visose LRT platformose: televizijoje, radijuje ar portale. Renginių organizatoriai siūlydami renginį transliacijai, turi nurodyti ar bus reikalinga filmavimo ar garso įrašymo paslauga.


LRT NETRANSLIUOJA


LRT savo platformose (televizijoje, radijuje ir portale) netransliuoja:

komercinės reklamos;

politinės reklamos;

užsakomojo turinio, turinčio žurnalistiniam turiniui būdingų požymių (straipsnių, reportažų, laidų ir t.t.).

Dėl kultūrinės, socialinės, šviečiamosios informacijos transliavimo ar sporto transliacijų rėmimų kviečiame kreiptis į Partnerysčių skyrių +3705 236 31 21media@lrt.lt.

Dėl informacinio rėmimo ir partnerystės kviečiame užpildyti Partnerio formą ir atsiųsti ją Partnerysčių skyriui el. paštu media@lrt.lt.

Susiję dokumentai

 • 1. Informacijos skleidimo LRT kanaluose tvarkos aprašas

 • 2. LRT įkainiai

 • 3. LRT partnerio anketa

 • 4. LRT partnerių, kuriems suteikti komunikacijos paketai, sąrašas

 • 5. LRT partnerių, kuriems suteiktas socialinės partnerystės paketas, sąrašas

 • 6. LRT vaizdo, garso klipų, banerių techninė specifikacija