Teisės aktai

LRT statusą, paskirtį, veiklos principus, reikalavimus kuriamam turiniui nustato LRT įstatymas.

LRT įstatai juridinių asmenų registre