LRT – Lietuvos visuomeninis transliuotojas, kurio misija – tarnauti visuomenei, teikiant objektyvią, patikimą informaciją šalyje ir pasaulyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, kurti ir transliuoti profesionalias šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, telkiančias ir vienijančias pažangai.

Mus, dirbančius LRT – kuriančius laidas, pranešančius žinias televizijos ir radijo eteryje ar interneto portale vienija tos pačios pamatinės vertybės: žodžio ir kūrybos laisvė, nepriklausomybė, objektyvumas, nešališkumas, sąžiningumas, pagarba visuomenei, žmogui, Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldui.

Siekiame, kad prekės ženklas LRT būtų kokybės ir objektyvumo garantas. Ženklas žiūrovui, klausytojui ar interneto vartotojui, jog kanalas, kurį jis pasirinko, yra visuomeninio transliuotojo dalis, o jo pateikiama informacija yra objektyvi, tiksli, nešališka ir nėra veikiama jokių kitų, išskyrus visuomenės, interesų.

Pastarųjų metų visuomenės apklausos ir auditorijos tyrimai rodo, kad LRT kaip patikimiausią ir objektyviausią žiniasklaidos priemonę nurodo dauguma respondentų.

LRT žiūrimumas ir klausomumas, kaip taisyklė, ypač išauga svarbių Lietuvai ar pasauliui įvykių metu. Apie tai, kas svarbiausia, auditorija pageidauja išgirsti ar pamatyti per nacionalinį transliuotoją.

Mūsų tikslas – pateikti tai, kas Jums svarbiausia. Savo auditoriją – kiekvieną žmogų – norime pasiekti ten ir tokia forma, kokia jam ar jai patogu: internete, per radiją, televiziją, tinklalaides ar socialinius tinklus.

Lietuvos žmonės yra LRT įkvėpimas imtis naujų iššūkių, nuolat tobulėti bei peržengti jau atrastas galimybių ribas.
Programų įvairovė ir turinio sinergija

Mūsų stiprybė – programų ir kanalų įvairovė, kur kiekvienas gali rasti sau artimas laidas ir temas. LRT – tai 7 medijų kanalai 3-ose platformose:

Televizija:

 • LRT TELEVIZIJA, transliuojanti plačiajai auditorijai skirtą turinį;
 • LRT PLIUS, transliuojanti papildomą ir specializuotą turinį, kuriame daugiau dėmesio skiriama kultūrai ir sportui;
 • LRT LITUANICA, transliuojanti palydovu išeivijai;

Radijas:

 • LRT RADIJAS, transliuojantis plačiajai auditorijai skirtą turinį;
 • LRT KLASIKA, transliuojanti specializuotą turinį, kuriame daugiau dėmesio skiriama kultūrai, klasikinei muzikai;
 • LRT OPUS, transliuojantis alternatyvią, jaunesnei auditorijai skirtą muziką ir turinį;

Internetas:

 • LRT.LT, vienas svarbiausių naujienų portalų Lietuvoje.
 • Tai, ko nespėjote pamatyti per televiziją, visuomet galite rasti Jums patogiu metu LRT.LT Mediatekoje.
 • Reikalingą radijo turinį galite rasti tinklalaidėse įvairiose platformose.
 • Visus LRT kanalus portale LRT.LT galite žiūrėti ir klausyti tiesiogiai, kur bebūtumėte.
 • LRT pasieks Jus visur, kur tik yra interneto ryšys!


Misija ir strategija

LRT misija – Tarnauti visuomenei, teikiant objektyvią, patikimą informaciją šalyje ir pasaulyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, kurti ir transliuoti profesionalias šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, telkiančias ir vienijančias pažangai.

VšĮ „Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos“ 2018–2022 metų strategija

LRT VIZIJA

Būti patikimiausia, įtakingiausia ir moderniausia visuomenės informavimo priemone.

VERTYBĖS

LRT vizijos pagrindas – vertybės, kurios įprasmina visuomeninio transliuotojo veiklą. Nuoseklus šių vertybių laikymasis kuria LRT savitumą ir išskiria LRT iš kitų medijos kūrėjų.

 

VISUOMENINIAI TIKSLAI

1.      Skatinti darnios, bendruomeniškos ir pilietiškos Lietuvos plėtrą, telkti ir vienyti Lietuvos žmones bendriems siekiams.

2.      Puoselėti nacionalinę kultūrą ir kalbą, ugdyti brandžią tautinę tapatybę, didžiavimąsi Lietuva.

3.      Informuoti apie Lietuvą ir pasaulį, skatinti visuomenės kūrybiškumą, kritinį mąstymą, poreikį mokytis visą gyvenimą.

4.      Būti moderniausių komunikacijos technologijų lydere. 

 


Socialinė atsakomybė

LRT – didžiausia žiniasklaidos grupė Lietuvoje, kurioje dirba beveik 600 žmonių. Savo veiklą LRT grindžia socialinės atsakomybės principais – rūpinasi kiekvienu savo žmogumi, tausoja aplinką, remia ir skatina socialines iniciatyvas tiek įmonės viduje, tiek ir Lietuvoje.

LRT rūpinasi darbuotojais

 • Sudaro sąlygas įsitraukti į įmonės veiklą, vykdo apklausas, kviečia dalyvauti teikiant siūlymus, kaip gerinti įmonės veiklą.
 • Skiria didelį dėmesį darbuotojų profesionalumui ir kompetencijoms ugdyti.
 • Rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata, remia darbuotojus sunkių gyvenimiškų situacijų atveju, visi darbuotojai apdrausti papildomu sveikatos draudimu.
 • Skatina darbuotojų fizinį aktyvumą, LRT komandos nuolat dalyvauja įvairiuose sporto renginiuose, žygiuose.
 • Sudaro papildomas galimybes kolektyvui dalyvauti kultūriniame gyvenime, apsilankant kultūros renginiuose, festivaliuose, teatruose.
 • LRT veikia senjorų – buvusių LRT darbuotojų – klubas.

LRT siekia prisidėti prie aplinkos saugojimo ir tausojimo

 • LRT mažina kasdienėje veikloje naudojamo popieriaus kiekį. Įstaigoje įdiegta dokumentų valdymo sistema, leidžianti dirbti su dokumentais elektroninėje erdvėje, juos tvirtinti, kaupti bei saugoti, žurnalistų bei programų vedėjų veikloje pasitelkti mobilieji įrenginiai, įdiegta centralizuota spausdinimo sistema, leidžianti kontroliuoti spausdinimo apimtis.
 • LRT darbuotojai skatinami rūšiuoti atliekas, įstaigos patalpose pastatytos dėžės plastikui ir popieriui išrūšiuoti.
 • Sena, nusidėvėjusi įranga keičiama modernia, energijos išteklius taupančia įranga, atsisakoma kaitrinių ir liuminescencinių lempų – jos keičiamos į LED technologijas. 

LRT remia socialines iniciatyvas

 • Dalyvauja socialinėse akcijose, prisidėdama prie jų viešinimo.
 • Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, kad jaunimui būtų  sudarytos sąlygos žengti pirmuosius profesinius žingsnius, suteikia materialią bazę bei profesionalų pagalbą praktiką atliekantiems studentams.
 • Skatina darbuotojus dalyvauti socialinėje veikloje. LRT darbuotojai aktyviai dalyvauja  organizuojamose kraujo donorystės akcijose.