LRT Taryba

Tai, kaip vykdoma LRT misija, prižiūri aukščiausiasis kolegialus organas – LRT Taryba. LRT Taryba vykdo LRT valdymo ir priežiūros funkcijas ir atstovauja visuomenės interesams. Ji privalo veikti LRT ir visos visuomenės naudai, laikytis įstatymų, LRT įstatų ir kitų teisės aktų. LRT Taryba sudaroma iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros atstovų, skiriamų 6 metų kadencijai.

Tarybos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per mėnesį šaukia Tarybos posėdžius. Tarybos darbo reglamente nustatytais atvejais gali būti rengiami vieši posėdžiai, transliuojami LRT interneto svetainėje. Visi posėdžiai protokoluojami. Tarybos nutarimai, jei juose nėra konfidencialios informacijos, skelbiami LRT interneto svetainėje LRT įstatuose nustatyta tvarka.

Prie LRT tarybos veikia Audito ir rizikos valdymo, Pirkimų ir investicijų politikos bei Turinio komitetai, kuriuos steigia LRT taryba, bei skiria šių komitetų pirmininkus.  

Audito ir rizikos komiteto nariai yra LRT tarybos nariai Giedrė Švedienė, Raimondas Savickas, komiteto pirmininku paskirtas Tomas Balžekas. Nepriklausomi nariai – finansų analitikė Daiva Rakauskaitė ir finansų analitikas Rimas Kanevičius. 

Pirkimų ir investicijų politikos komiteto nariai yra LRT tarybos nariai Darijus Beinoravičius, Mindaugas Jurkynas, komiteto pirmininku paskirtas Eugenijus Valatka. Nepriklausomi nariai – finansų ekspertė, dr. Asta Klimavičienė ir teisininkas Gediminas Almantas.   

Turinio komitetui priklauso  LRT tarybos nariai: Dalia Kutraitė-Giedraitienė, Irena Vaišvilaitė, Vytautas Plečkaitis, Jonas Staselis, komiteto pirmininku paskirtas Norbertas Černiauskas.  

LRT taryba gali steigti ir kitus nuolatinius ar laikinus Tarybos komitetus ir darbo grupes.  

LRT taryba viešo konkurso būdu skiria ir atleidžia LRT generalinį direktorių, taip pat LRT etikos kontrolierių, LRT vidaus audito tarnybos vadovą.  

Plačiau

Susiję dokumentai

 • Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas

 • LRT 2018-2022 m. programų strategija

 • LRT Įstatai (nauja redakcija)

 • LRT ateities planai ir siekiai

 • Tarybos darbo reglamentas

 • Tarybos nario etikos kodeksas

LRT tarybos nariai


 • Liudvikas Gadeikis

 • Dalia Kutraitė-Giedraitienė

 • Raimondas Savickas

 • Vytautas Petras Plečkaitis

 • Giedrė Švedienė

 • Norbertas Černiauskas

 • Tomas Balžekas

 • Irena Vaišvilaitė

 • Eugenijus Valatka

 • Darijus Beinoravičius

 • Jonas Staselis

 • Prof. Dr. Mindaugas Jurkynas

Susiję dokumentai

 • 2021-03-23 Tarybos priimti nutarimai

 • 2021-02-23 Tarybos priimti nutarimai

 • 2021-01-19 Tarybos priimti nutarimai

 • 2021-01-05 Tarybos priimti nutarimai

 • Protokolas Nr. P1-12

 • Protokolas Nr. P1-11

 • Protokolas Nr. P1-10

 • Protokolas Nr. P1-09

 • Protokolas Nr.PI-08

 • Protokolas Nr.PI-07

 • Protokolas Nr.PI-06

 • Protokolas Nr.PI-05

 • Protokolas Nr.PI-04

 • Protokolas Nr.PI-03

 • Protokolas Nr.PI-02

 • Protokolas Nr.PI-01

 • Protokolas Nr.PI-12

 • Protokolas Nr.PI-11

 • Protokolas Nr.PI-10

 • Protokolas Nr.PI-09

 • Protokolas Nr.PI-07

 • Protokolas Nr.PI-06

 • Protokolas Nr.PI-05

 • Protokolas Nr.PI-04

 • Protokolas Nr.PI-03

 • Protokolas Nr.PI-02

 • Protokolas Nr.PI-01