LRT Taryba

Tai, kaip vykdoma LRT misija, prižiūri aukščiausiasis kolegialus organas – LRT Taryba. LRT Taryba vykdo LRT valdymo ir priežiūros funkcijas ir atstovauja visuomenės interesams. Ji privalo veikti LRT ir visos visuomenės naudai, laikytis įstatymų, LRT įstatų ir kitų teisės aktų. LRT Taryba sudaroma iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros atstovų, skiriamų 6 metų kadencijai.

Tarybos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per mėnesį šaukia Tarybos posėdžius. Tarybos darbo reglamente nustatytais atvejais gali būti rengiami vieši posėdžiai, transliuojami LRT interneto svetainėje. Visi posėdžiai protokoluojami. Tarybos nutarimai, jei juose nėra konfidencialios informacijos, skelbiami LRT interneto svetainėje LRT įstatuose nustatyta tvarka.

Plačiau

Susiję dokumentai

 • Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas

 • LRT 2018-2022 m. programų strategija

 • LRT Įstatai (nauja redakcija)

 • LRT ateities planai ir siekiai

 • Tarybos darbo reglamentas

 • Tarybos nario etikos kodeksas

LRT tarybos nariai


 • Liudvikas Gadeikis

 • Dalia Kutraitė-Giedraitienė

 • Raimondas Savickas

 • Vytautas Petras Plečkaitis

 • Giedrė Švedienė

 • Norbertas Černiauskas

 • Tomas Balžekas

 • Irena Vaišvilaitė

 • Eugenijus Valatka

 • Darijus Beinoravičius

 • Jonas Staselis

 • Mindaugas Jurkynas

Naujienos

Artimiausias Tarybos posėdis numatomas 2021 m. vasario 23 d.
Tarybos posėdžio darbotvarkė

Susiję dokumentai

 • 2021-01-19 Tarybos priimti nutarimai

 • 2021-01-05 Tarybos priimti nutarimai

 • Protokolas Nr. P1-12

 • Protokolas Nr. P1-11

 • Protokolas Nr. P1-10

 • Protokolas Nr. P1-09

 • Protokolas Nr.PI-08

 • Protokolas Nr.PI-07

 • Protokolas Nr.PI-06

 • Protokolas Nr.PI-05

 • Protokolas Nr.PI-04

 • Protokolas Nr.PI-03

 • Protokolas Nr.PI-02

 • Protokolas Nr.PI-01

 • Protokolas Nr.PI-12

 • Protokolas Nr.PI-11

 • Protokolas Nr.PI-10

 • Protokolas Nr.PI-09

 • Protokolas Nr.PI-07

 • Protokolas Nr.PI-06

 • Protokolas Nr.PI-05

 • Protokolas Nr.PI-04

 • Protokolas Nr.PI-03

 • Protokolas Nr.PI-02

 • Protokolas Nr.PI-01