LRT administracinė komisija

Administracinė komisija konsultuoja LRT tarybą ir LRT vadovybę finansų klausimais. Administracinė komisija sudaroma iš 5 narių – vadybos ir (ar) finansų specialistų, kuriuos 4 metams skiria LRT taryba.

Administracinė komisija atlieka šias funkcijas:

  • teikia išvadas Tarybai dėl LRT veiklos perspektyvinių ir kasmetinių planų ekonominio bei finansinio pagrįstumo;
  • teikia išvadas Tarybai dėl LRT metinių pajamų ir išlaidų sąmatos bei jos vykdymo ataskaitos;
  • teikia išvadas Tarybai dėl bankų kreditų, garantijų suteikimo bei įsipareigojimų vykdymo;
  • teikia išvadas Tarybai sudarant sutartis dėl investicijų, jei sandorio suma yra ne mažesnė kaip 29 000 eurų;
  • teikia išvadas dėl konkursui pateiktų LRT programų projektų finansinio pagrįstumo;
  • teikia išvadas generaliniam direktoriui dėl lėšų, kurios nėra numatytos patvirtintoje LRT sąmatoje, panaudojimo;
  • teikia išvadas generaliniam direktoriui dėl sutarties su LRT darbuotojų profesinėmis sąjungomis projekto ekonominio pagrįstumo;
  • konsultuoja Tarybą ir generalinį direktorių finansų klausimais;
  • gali siūlyti Tarybai inicijuoti LRT ar atskirų jo padalinių ūkinės ir finansinės veiklos auditą.

Plačiau apie Administracinę komisiją

Administracinės komisijos nuostatai.

ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS NARIAI

TADAS ŠARAPOVAS
KOMISIJOS PIRMININKAS
T. Šarapovui Kauno technologijos universitete 2000 m. suteiktas tarptautinio verslo vadybos magistro laipsnis, 2005 m. – socialinių mokslų srities ekonomikos krypties daktaro laipsnis. 1999–2009 m. vadovavo smulkioms ir vidutinėms įmonėms, tarptautinės prekybos ir gamybos perkėlimo projektams, teikė gamybos verslo konsultavimo paslaugas Danijos, Vokietijos įmonėms. Nuo 2008 m. T. Šarapovas dirba ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, vadovauja Ekonomikos katedrai ir Ekonomikos bakalaurų programai. 2015–2016 m. – universiteto valdybos narys. Nuo 2016 m. – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Senato narys.
RIMAS KANEVIČIUS
Pagrindinės kompetencijų sritys: finansai ir investicijos. 2001 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį (finansų kryptis). Didžiausią patirtį sukaupė dirbdamas UAB „Hansa lizingas“ („Swedbank“ grupė) nekilnojamojo turto lizingo projekto vadovu, eidamas finansų direktoriaus pareigas nekilnojamojo turto vystymo UAB „Progresyvios investicijos“, kaip nepriklausomas patarėjas konsultuodamas įmones finansų valdymo klausimais bei dalyvaudamas įgyvendinant įvairius investicinius projektus.
ASTA KLIMAVIČIENĖ
Dėstytoja, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentė, finansų mokslų daktarė (nuo 2009 m.). 2005–2009 m. studijavo ir dėstė Mančesterio verslo mokykloje (Jungtinėje Karalystėje). Doktorantūros studijoms A. Klimavičienei skirta 3 m. Europos Komisijos Marie Curie stipendija. 2009 m. Mančesterio universitete įgijo finansų mokslų daktaro laipsnį. Nuo 2009 m. dirba ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. 2011 m. suteiktas ISM Metų tyrėjo apdovanojimas. Nuo 2016 m. yra ISM bakalauro studijų Finansų programos direktorė. Skaito įmonių finansų paskaitas bakalauro ir magistrantūros, vadovų magistrantūros modulių „Finansų strategija ir valdymas“ bei „Valdymo apskaita“ studentams. Parengė elektroninį vadovėlį „Finansų valdymas“ (2010 m.). Dalyvauja tarptautiniuose tyrimų ir mokymų projektuose. Eastern Finance Association (EFA) konferencijos organizacinio komiteto narė, finansų srities tarptautinių konferencijų ir mokslinių žurnalų recenzentė. Turi dėstymo patirties Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Suomijoje, Italijoje. Veda vidinius bei atviruosius finansų valdymo mokymus verslo įmonėms, privačioms bei valstybinėms organizacijoms. Atsakinga už ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokymo programą „Finansai ne finansų vadovams“. Konsultuoja privataus ir viešojo sektoriaus organizacijas finansų strategijos ir valdymo klausimais.
IEVA AUGUSTINAVIČIENĖ
1997 m. I. Augustinavičienė įgijo verslo ir vadybos aukštojo mokslo diplomą Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 1999 m. baigė magistrantūros studijas bei įgijo finansų ir bankininkystės magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 1999 m. išlaikė ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, UK) I lygio diplomą. Augina 3 vaikus.
NERIJUS RAMANAUSKAS
Išsilavinimas: Aukštasis. Papildomos studijos: 2017 iki dabar Vilniaus Geštalt institutas (VGI) Profesinė patirtis: 2009 – iki dabar Finansų koučingas 2009 – 2017 UAB Vilniaus Buhalterių Grupė (Vadovas) 2009 – 2017 UAB Vilniaus teisininkų biuras (Vadovas) 2009 – 2014 UAB Pocket Office (Vadovas) 2009 – 2014 UAB Vilniaus Verslo Grupė (Vadovas) 2005 - 2007 UAB Bomba direktoriaus pavaduotojas (Marketingas ir rinkodara). Mažmeninio tinklo plėtra. Darbas su tiekėjais ir pagrindiniais parteriais. (B2B, B2C) 2003 - 2005 Mokymo Centras prie Lietuvos Pramoninkų Konfederacijos – projektų vadovas. Projektu rengimas, pardavimas. Darbas su klientais ir tiekėjais. Mokymų organizavimas ir vedimas strateginio lygio vadovams. (B2B) 2002 - 2003 Lietuvos Studentų Sąjunga prezidentas. Organizacijos interesų atstovavimas valstybės institucijose, agentūrose, asociacijose. Projektų vystymas, organizacijos valdymas. Papildoma kvalifikacija: 2014 iki dabar VŠĮ Versli Lietuva Nacionalinio mentorių tinklo mentorius. 2003 - 2005 Jaunimo Tarptautinio Bendradarbiavimo Agentūra – valdybos narys (Rinkodara, marketingas) 2003 - 2005 Lietuvos Jaunimo Organizacijų Taryba – valdybos narys. 2003 - 2004 Vilniaus Jaunimo organizacijų taryba – valdybos narys.